fbpx
 

Domstolar & processer

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om domstolar och processer! Mycket av juridiken får sin verkan genom att den faktiskt tillämpas i domstolarna. Hur bra koll har du på juridikens spelplan, domstolen?

Vilken av följande domstolar finns inte (längre) i Sverige?
Göta hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
Regeringsrätten
Patent- och marknadsdomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen

Rätt!

Fel!

Om domstolen i en rättegång om misshandel består av en juristdomare och tre nämndemän och två nämndemän vill frikänna den åtalade, medan juristdomaren och en av nämndemännen vill fälla – vad gäller?
Juristdomaren har utslagsrösten om en omröstning slutar lika – den åtalade fälls.
Det krävs alltid att domstolen är enig för att fälla en person – den åtalade frikänns.
Vid lika i en omröstning väjs alltid det alternativ som är till den åtalades fördel – den åtalade frikänns.
Lottning.

Rätt!

Fel!

Vad menas med ”enskilt åtal”?
Endast en person åtalas.
Den som utsatts för ett brott väcker själv åtal, utan hjälp från åklagare.
Om en person misstänks för flera brott kan åklagaren välja att bryta ut ett av brotten och pröva det i en separat rättegång.

Rätt!

Fel!

Vad är en ”tredskodom”?
En dom som meddelas utan att huvudförhandling sätts ut. Målet avgörs "på handlingarna".
En dom som är klar för expediering, men ännu inte offentliggjorts av domstolen.
En dom som meddelas trots att en av parterna inte infann sig vid domstolsförhandlingen.

Rätt!

Fel!

Vad innebär begreppet ”rättskraft”?
Att det som prövats i rättegången slutligt har avgjorts.
Ett ställningstagande från en domstol med högre rättskraft (t.ex. HD) ska följas av domstolar med lägre rättskraft (t.ex. en tingsrätt).
Ett ställningstagande från en domstol med högre rättskraft (t.ex. HD) ska följas av domstolar med lägre rättskraft (t.ex. en tingsrätt).
Ett konstitutionellt mått på domstolarnas makt jämfört med parlamentets makt. Hur stor maktdelningen i landet är.

Rätt!

Fel!

Vad skiljer ett dispositivt tvistemål från ett indispositivt tvistemål?
I dispositiva tvistemål är minst en av parterna en juridisk person.
I indispositiva tvistemål måste tvisten avgöras av domstol. Parterna får alltså inte förlikas (göra upp målet själva).
I indispositiva tvistemål består domstolen alltid bara av juristdomare, medan nämndemän medverkar i dispositiva tvistemål.

Rätt!

Fel!

Vilket organ utser ordinarie domarna vid en tingsrätt?
Högsta domstolen.
Riksdagens justitieutskott.
Regeringen.

Rätt!

Fel!

Om en åklagare har åtalat för rubriceringen dråp, får domstolen då döma för mord?
Nej, rätten är bunden av åklagarens rubricering.
Ja, rätten är inte bunden av åklagarens rubricering.
Nej, rätten får inte döma strängare än åklagarens rubricering, bara lindrigare.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Domstolar och processer

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om domstolar & processer – har du koll på begreppen häktningsskäl, advokattvång och domsagor?