fbpx
 

Domstolar & processer II

Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om domstolar och processer! Häktningsskäl, advokattvång och domsagor är begrepp som dyker upp på området processrätt. Vad kan du om dessa saker? Testa dina kunskaper genom att göra vårt quiz! Har du inte redan gjort vårt första quiz inom ämnet - spana in det också!

Vilket av följande är inte ett häktningsskäl?
Risk för att den misstänkte förstör bevis eller påverkar utredningen.
Risk för återfall i brott.
Risk för att personen flyr.
Risk för att den misstänkte kommer att skada sig själv.

Rätt!

Fel!

Behöver man vara medlem i ett politiskt parti för att vara nämndeman?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Vad är en domsaga?
Ett annat ord för domskäl – alltså domstolens motivering till domslutet.
Det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp ett mål.
En dom som fattas utan att rättens ledamöter behöver överlägga, då domaren läser upp avgörandet i slutet av en rättegång.
Ett äldre ord för rättsfallsreferat som inte längre används.

Rätt!

Fel!

Vilken av följande yrkesroller ställer inte krav på notarietjänstgöring?
Åklagare.
Domare.
Kronofogde.

Rätt!

Fel!

Vilket av följande krävs INTE av den som vill bli advokat?
Ha genomgått en juridisk utbildning och avlagt examen vid universitet.
Ha fullgjort notarietjänstgöring vid en domstol.
Ha arbetat minst tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet.
Ha tagit advokatexamen.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Domstolar och processer II

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om domstolar & processer II – har du koll på begreppen häktningsskäl, advokattvång och domsagor? Testa dina kunskaper i vår andra quiz om domstolar och processer!