Domstolar & processer II

[wpViralQuiz id=51499]

Quiz om domstolar & processer II – har du koll på begreppen häktningsskäl, advokattvång och domsagor? Testa dina kunskaper i vår andra quiz om domstolar och processer!