Diskriminering

[wpViralQuiz id=51494]

Quiz om diskriminering – något som upplevs som kränkande, missgynnande, rasistiskt, orättvist, ojämlikt eller liknande. Testa dina kunskaper om olaga diskriminering!