Avtalsrätt II

[wpViralQuiz id=51455]

Quiz om avtalsrätt II – en nödvändighet för beslutsfattare men kommer också till god användning i egenskap som privatperson. Testa dina kunskaper i vår andra quiz om avtalsrätt!