fbpx
 

ÄTA-arbeten

Välkommen till Allt om Juridiks Quiz inom ÄTA-arbeten. Eftersom alla entreprenader innehåller ÄTA-arbeten är det viktigt att veta vilka regler som gäller för dessa. Detta båda för att entreprenören ska få rätt att ta betalt och undvika tvister med beställaren. Hur väl kan du dina ÄTA-arbeten? Testa dina kunskaper nedan!

Hermans bygg har varit ansvarig att bygga en kontorsbyggnad. Med beställaren har man har kommit överens om ett fast pris per våningsplan. Under arbetets gång kommer beställaren på att han vill ha ytterligare två våningsplan. För detta tilläggsarbete (ÄTA) kommer parterna överens om att kostnadsberäkningen ska ske på löpande räkning. När beställaren sedan får räkningen, och ser att kostnaden nästan är dubbelt så hög för de ytterligare två våningsplanen, protesterar de. De menar att detta inte kan vara skäligt. Hermans bygg menar å sin sida att man har haft höga kostnader och att det vinstpåslag man har gjort på 20 % är fullt skäligt. Vad gäller?
20 % i vinstpåslag kan inte anses oskäligt. Så länge Hermans bygg kan redovisa vilka kostnader de haft har de rätt att få betalt i enlighet med sitt krav.
Har inget avtalats anses ett vinstpåslag på 10 % som ”skäligt pris”. Hermans bygg har därför tagit för mycket betalt.
Eftersom inget pris avtalats mellan parterna har Hermans bygg, i egenskap av icke-statlig aktör, rätt att ta vilket pris företaget vill.

Rätt!

Fel!

Magnus måleri ska utföra ett måleriarbete. För arbetet har parterna avtalat om att AB04 ska gälla. Det visar sig under arbetets gång att beställaren har missat att få med de fönsterkarmar som ska målas i förfrågningsunderlaget. Arbetet utgör ett så kallat ÄTA-arbete. Beställaren vill nu att Magnus måleri ska måla fönsterkarmarna. Magnus måleri, som tycker att beställaren har varit ganska jobbig och har mer samma lönsamma projekt på gång, vill helst inte utföra något ytterligare arbete. Kan de vägra?
Nej, Magnus måleri har under entreprenadtiden en skyldighet att utföra sådana ÄTA-arbeten som beställaren vill ha utförda.
Ja, eftersom det är beställaren som ansvarar för de felaktiga uppgifterna finns ingen skyldighet för Magnus måleri att utföra ÄTA.
Nej, Magnus måleri har under entreprenadtiden en skyldighet att utföra ÄTA som beställaren vill ha utfört. De har däremot alltid rätt till ett extra vinstpåslag på 10 % eftersom det är beställaren som ansvarar för de felaktiga uppgifterna.

Rätt!

Fel!

En regnig sommar i Piteå utförs en entreprenad på uppdrag av ett företag. Standardavtalet AB04 gäller mellan beställaren och entreprenören. Uppdraget går ut på att entreprenören ska bygga en uteplats/terrass till beställarens kontorslokaler så att de anställda kan sitta ute i solen på raster och liknande. Under arbetets gång kommer beställaren på att det nog vore bättre med en terrass i trä istället för sten som det stod i avtalet från början. Beställaren hör därför av sig till entreprenören och framför det nya önskemålet. Entreprenören svarar dock att arbetet med stenterrassen redan är påbörjat och att de inte tänker ändra på arbetet nu.

Måste entreprenören genomföra ändringarna och bygga en terrass i trä istället för sten? (AB04 är avtalat)
Ja, entreprenören är skyldig att utföra ändringsarbetet.
Nej, vad som är avtalat gäller och om beställaren nu vill ändra sig krävs att de kommer överens om detta med entreprenören.

Rätt!

Fel!

När Pelles byggfirma ska kakla om hos familjen Storbacke upptäcker de när de tar ner det gamla kaklet att det finns en liten spricka i väggen som riskerar att orsaka fuktskador. ”Det här är ju ett vanligt ÄTA-arbete” tänker Pelle och lagar sprickan. ”Jag kan ju ändå inte få tag i familjen och fråga hur de vill göra, och sprickan lagar jag billigt och snabbt”. När familjen Storbacke får räkningen vägrar de betala. Vad gäller?
Det beror på, men Pelle har rätt i denna specifika situation.
Pelle har fel, i konsumentförhållanden får man inte utföra tilläggsarbeten utan godkännande.
Pelle har rätt, tilläggsarbeten ska utföras.

Rätt!

Fel!

Under en relativt strulig entreprenad fick Charlottas Schakt forcera på sluttampen av entreprenadtiden. Ett par veckor innan arbetet skulle färdigställas kom dock beställaren och krävde ÄTA i form av att Charlotta skulle schakta en grop lite bredare än originalbeställningen. ÄTA-arbetet ledde till att entreprenadens slutförande blev försenat. Beställaren kräver nu Charlotta på vite för förseningen. AB04 är avtalat. Vad gäller?
Charlotta måste betala vite, hon blev ju försenad.
Charlotta är inte försenad eftersom hon utförde ÄTA.
Charlotta är försenad, men slipper vite eftersom förseningen beror på beställaren.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Tack för din medverkan! Vi har en digital kurs i ÄTA-arbeten, skriv in dina uppgifter om du vill veta mer.

ÄTA-arbeten

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz i ÄTA-arbeten – alla entreprenader innehåller ÄTA-arbeten: hur bra koll har du på dina ÄTA-arbeten?