fbpx
 

Aktiebolagsrätt

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om aktiebolagsrätt! Aktiebolaget är den dominerande företagsformen i Sverige. Det finns över 300 000 aktiebolag registrerade och av dessa är den stora majoriteten privata aktiebolag. En minoritet är publika aktiebolag. Det krävs dock som företagare att man har koll på reglerna för aktiebolag.

Styrelsen och VD:n i ett aktiebolag kommer gemensamt överens om att köpa in en stor tillverkningsmaskin från Kina. Det är en viktig investering för bolaget. Kineserna lämnar en offert som styrelsen och VD:n accepterar tillsammans. Leveranstiden beräknas till tre månader. På bolagsstämman några veckor senare upprörs en stor del av aktieägarkollektivet av att bolaget handlat en maskin från ett kinesiskt företag. Av politiska skäl vill en majoritet av aktieägarna inte göra affärer med Kina. Stämman ger därför styrelsen i uppdrag att avbryta affären och istället köpa in en tysk maskin.

Kineserna går inte med på att avbryta affären, utan kräver i så fall ett skadestånd på 30 miljoner. Vad gäller för styrelsen?
Styrelsen måste följa stämmans direktiv, även om det innebär ett avtalsbrott gentemot kineserna som resulterar i viten eller skadestånd.
Eftersom ett bindande avtal redan har ingåtts får affären stå sig och den inköpta maskinen. Stämmans direktiv till styrelsen får ingen verkan.
Styrelsen är visserligen bunden att följa stämmans beslut, men eftersom det rör sig om ett belopp som inte är oväsentligt i förhållande till bolagets totala omsättning ger aktiebolagslagen ändå styrelsen rätt att hålla fast vid affären, eftersom alternativet vore mycket kostsamt för aktieägarna.

Rätt!

Fel!

Bolaget Betongbygge AB behöver få in nytt kapital. En av de större aktieägarna, Harald, är villig att ge ett större aktieägartillskott. Harald vill dock ha förtur till utdelning som tack för hans tillskott i denna kritiska situation. Kan Harald få sådan förtur?
Nej. Alla aktieägare ska behandlas lika och utdelningen ska därför fördelas proportionerligt.
Ja, Harald kan ställa ett sådant villkor gentemot bolaget vid aktieägartillskottet.
Ja, men i så fall krävs ett aktieägaravtal med de aktieägare Harald vill ha förtur framför.

Rätt!

Fel!

Anders, Berit och Clara ska starta ett aktiebolag tillsammans. På måndagen upprättar vännerna ett aktieägaravtal, på tisdagen en bolagsordning och på torsdagen en stiftelseurkund. Därefter sätter de tre vännerna in 20 000 kronor var som aktiekapital. Under helgen beslutar vännerna att bolagets första åtgärd blir att hyra en lastbil, eftersom de behöver åka och införskaffa kontorsmaterial. Lastbilen hyrs i bolagets namn. När de ska bära in ett skrivbord i lastbilen råkar Anders skrapa lacken på lastbilen.
Uthyrningsfirman vill ha 20 000 kronor i ersättning. Vem ska betala biluthyrningsfirman?
Anders
De tre vännerna solidariskt
Bolaget

Rätt!

Fel!

Bolagsordningen i bolaget Svenska utemöbler AB anger att bolaget bara får tillverka utemöbler i Sverige. Styrelsen vill öppna en tillverkningsenhet i Danmark. Styrelsen beslutar att starta tillverkningen. Senare på bolagsstämman höjs röster om att styrelsen handlat i strid med bolagsordningen. Men efter viss diskussion beslutar ändå en enig bolagsstämma, där samtliga aktieägare finns närvarande, att godkänna (ratihabera) styrelsens beslut att starta tillverkning i Danmark, trots att styrelsebeslutet strider mot bolagsordningen.

Är beslutet nu giltigt?
Ja
Nej, bolagsordningen måste ändras först
Nej, styrelsen är inte behörig att fatta sådana beslut och det spelar ingen roll om stämman godkänner det. Beslutet ska istället upphävas och förslaget får sedan läggas fram på nytt, då av stämman

Rätt!

Fel!

VD Katarina befinner sig i en pressad situation. På grund av en klantig miss har hon lyckats dubbelboka företaget, vilket skapar en onödig kostnad för företaget på 1 miljon kronor. På grund av Katarinas misstag försvinner nu hela företagets utdelningsutrymme, vilket upprör aktieägarna.
Några av aktieägarna hotar att stämma Katarina personligen på de pengar hon schabblat bort. Kan Katarina bli skadeståndsskyldig gentemot aktieägarna för deras förlorade utdelning?
Ja
Nej

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Aktiebolagsrätt

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om aktiebolagsrätt – det finns över 300 000 aktiebolag registrerade. Testa dina kunskaper om aktiebolagsrätt!