fbpx
 

Aktiebolagsrätt II

Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om aktiebolagsrätt! Aktiebolaget är den dominerande företagsformen i Sverige. Det finns över 300 000 aktiebolag registrerade och av dessa är den stora majoriteten privata aktiebolag. En minoritet är publika aktiebolag. Det krävs dock som företagare att man har koll på reglerna för aktiebolag.

Andersson, Bengtsson och Carlsson är tre vänner som tänkt starta aktiebolaget Alfabet AB. Eftersom Andersson kommer gå in med avsevärt mer pengar än Bengtsson och Carlsson önskar Andersson få aktier som har ett högre röstvärde än de andra och som ger förtur till utdelning från bolaget. Andersson – självgod som få – tycker att hans aktier borde vara värda 100 gånger mer vid omröstningar. Är detta tillåtet?
Ja.
Ja, men bara om hans insats faktiskt är 100 gånger så stor som de andras.
Nej.

Rätt!

Fel!

Eftersom Andersson inte fick igenom sitt krav föll hela tanken om olika röstvärde på aktierna. Bolaget bildades helt i sin ordning, och trions aktier är alltså alla värda lika mycket. Andersson hördes senare muttra att han då lika gärna kunde sälja sina aktier till någon. Bengtsson och Carlsson råkade höra Anderssons muttrande, och vill nu se till att Andersson inte kan sälja sina aktier till någon utomstående och för det fall att han gjort det, kunna ogiltigförklara en sådan aktieöverlåtelse. Är detta möjligt för bolaget att göra?
Ja, om förbehållet tas in i bolagsordningen.
Nej, aktiers fria överlåtbarhet går inte att inskränka.
Nej, men det kan lösas genom ett aktieägaravtal.

Rätt!

Fel!

Alfabet AB hann dock grundas innan Bengtsson och Carlsson kom på idén med ett förbehåll. Därför vill duon nu ändra bolagsordningen för att få in ett förbehåll i bolagsordningen vid nästa bolagsstämma. Andersson motsätter sig naturligtvis den tanken. Anta att Bengtsson och Carlsson röstar ”ja” till en ändring i bolagsordningen och att Andersson röstar ”nej”. Kan Bengtsson och Carlsson få till ett förbehåll i bolagsordningen?
Ja, eftersom de är i majoritet.
Nej, det krävs att alla är överens vid den här typen av ändringar.

Rätt!

Fel!

Alfabet AB:s verksamhet går ut på att producera tangenter till tangentbord. Det är det enda bolaget ägnar sig åt. Två veckor in i bolagets liv får VD:n Bengtsson ett mejl skickat till sig från en grossist, innehållandes ett erbjudande för Alfabet AB att köpa upp ett stort lager brödrostar. ”Äsch, någon gång ska man väl börja expandera” tänker Bengtsson och tackar efter en veckas betänketid ja till erbjudandet. Faller affären inom VD:s uppdrag?
Ja, en VD har i alla lägen rätt att teckna avtal för bolagets räkning.
Ja, men bara eftersom affären var brådskande.
Nej, beslut som med hänsyn till bolagets verksamhet är ovanliga eller av stor betydelse måste tas av styrelsen.

Rätt!

Fel!

När Alfabet AB:s styrelse – bestående av Andersson och Carlsson – lite senare får höra om avtalet blir de fly förbannade. ”Hur kan man vara så dum i huvudet?!” skriker Carlsson och kastar en stol i väggen. Efter att ha lugnat ner sig börjar de undersöka möjligheterna för bolaget att slippa bli bundet av avtalet. Är det möjligt för bolaget att komma loss från avtalet?
Ja, eftersom alla större beslut måste tas av styrelsen.
Ja, eftersom VD Bengtsson gick utanför sin behörighet och motparten insåg detta eller borde ha gjort det.
Nej, avtal är till för att hållas och det gäller även här.

Rätt!

Fel!

Föga förvånande går det inte särskilt bra för Alfabet AB. VD Bengtsson – som sedan brödrostdebaclet läst på lite – blir ganska snart orolig för att det egna kapitalet i princip är borta. Bengtsson försöker ta upp frågan med Andersson och Carlsson som direkt viftar bort den. Från sin senaste läsning av aktiebolagslagen minns Bengtsson något om att man bör upprätta något som kallas för kontrollbalansräkning i en situation som denna. Är Alfabet AB skyldiga att upprätta en sådan?
Ja, om det finns skäl att anta bolagets egna kapital är så lågt.
Nej, det är först när bolagets kapital är helt slut som bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning.
Nej, det är en frivillig åtgärd som är helt upp till styrelsen.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Aktiebolagsrätt II

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om aktiebolagsrätt II – det finns över 300 000 aktiebolag registrerade. Testa dina kunskaper i vår andra quiz om aktiebolagsrätt!