fbpx
 

Äktenskapsjuridik

Välkommen till Allt om Juridiks quiz om äktenskapsjuridik! Räcker det inte att man älskar varandra? Det räcker säkert långt i många avseenden, men det är inte alltid kärleken håller i sig och oavsett om den gör det eller inte så finns det regler som är bra att känna till. Vad kan du om äktenskapsförord, bodelning och skilsmässa? Gör quizet och testa dina kunskaper!

Sanna och Kim ska gifta sig och upprättar ett äktenskapsförord. Där skriver de att enbart Sannas egendom ska vara enskild egendom medan Kims ska vara giftorättsgods. De skriver också in att Kim ska få en viss mängd pengar (som Sanna fått i arv efter sin pappa) i gåva av Sanna. När de skickar in äktenskapsförordet till registrering hos Skatteverket stöter de dock på patrull. Varför?
Man kan inte skriva äktenskapsförord innan man gift sig.
Det är inte möjligt att föreskriva att enbart ena makens egendom är giftorättsgods.
Man kan inte genom äktenskapsförord ge egendom i gåva till varandra.
Det är inget fel på äktenskapsförordet, men äktenskapsförordet ska skickas till tingsrätten.

Rätt!

Fel!

Leif och Alex har skiljt sig och ska nu genomföra en bodelning. Alex är en relativt framgångsrik författare och blev precis innan ansökan om äktenskapsskillnad klar med utkastet till sin nästa bok. Både Leif och Alex är övertygade om att boken kommer att bli en braksuccé. Leif vill därför att upphovsrätten till boken ska ingå i bodelningen såsom giftorättsgods. Alex vill såklart inte det, men Leif står på sig. Alex skrev ju utkasten under äktenskapet och det Leif har arbetat ihop under äktenskapet kommer ju ingå i giftorättsgodset. Vad gäller egentligen, ska en upphovsrätt ingå i en bodelning?
Ja.
Nej.
Det beror på när verket skapades - hade Alex redan påbörjat utkastet innan giftermålet ingår inte upphovsrätten till det i en bodelning.

Rätt!

Fel!

När Edla och Ada ingick äktenskap hade Edla ett studielån på 80 000 kronor. Vid skilsmässan påstår Ada att studielånet ska avräknas mot Edlas enskilda egendom och inte mot giftorättsgodset. ”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, står det i äkenskapsbalken!” säger Ada. Vad gäller?
Ada har helt rätt, Edlas studielån avräknas mot hennes enskilda egendom i första hand. Om den enskilda egendomen inte räcker till för att täcka skulder ska den del som överstiger avräknas mot giftorättsgodset.
Ada citerar äktenskapsbalken korrekt, men hon har fel. Edla har rätt till täckning för sitt studielån ur giftorättsgods i första hand, ur enskild egendom i andra hand.
Bestämmelsen Ada citerar kommer från den gamla Giftermålsbalken och föll bort vid införandet av nuvarande Äktenskapsbalken.
Edla har rätt till täckning ur giftorättsgodset för skulder som uppkommit efter att äktenskapet ingicks, men inte sådana som uppkom innan. Studielånet ska därför täckas av Edlas enskilda egendom.

Rätt!

Fel!

Advokat Karin Svensson företräder Jocke Johansson som nåtts av stämningsansökan från sin fru Berit angående äktenskapsskillnad. Vid huvudförhandlingen slänger Berits ombud fram yrkanden som inte tagits med i stämningsansökan. Berit yrkar på ensam vårdnad om barnen och rätt till underhåll av Jocke. Advokat Karin protesterar och säger att domstolen måste avvisa de nya yrkandena. Har Karin rätt?
Nej, Karin har fel. Det är tillåtet att framställa yrkanden om vissa frågor även efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.
Ja, Karin har rätt. Det är aldrig tillåtet att yrka på sådant som inte tagits med i stämningsansökan.
Ja, Karin har rätt. Det är förvisso tillåtet att framställa yrkanden om frågor som anknyter till äktenskapsskillnaden även efter att talan väckts, men det måste göras skriftligen och innan huvudförhandling.

Rätt!

Fel!

Christer och Kristina är gifta och bor tillsammans i en vacker villa. Kristina är ensam ägare till villan. Hon har tänkt överraska Christer på 70-årsdagen genom att sälja villan och köpa ett hus i Spanien, något de pratat om i flera år. En dag råkar hon höra några på bussen prata om bostadsmarknaden, och det nämns att ena maken inte får sälja den gemensamma bostaden utan samtycke från andra maken. Hon tänker dock att eftersom att det är hon som äger villan får hon göra som hon vill med den, och dessutom måste man ju få överraska sin man. Vad gäller egentligen?
Kristina har rätt, samtycke från maken krävs bara om makarna äger bostaden tillsammans.
Kristina har fel. Hon kan inte sälja utan samtycke från Christer eftersom det gäller deras gemensamma bostad.
Det finns ingen regel om samtycke vid försäljning av den gemensamma bostaden, de som pratade på bussen måste ha blandat ihop det med något annat.
Kristina kan sälja villan, men behöver Christers samtycke för att köpa huset i Spanien.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Var det svårt? Ge oss chansen att kontakta dig och berätta mer om oss och våra juridiska tjänster!

Äktenskapsjuridik

Du fick %%score%% av %%total%% möjliga!

%%description%%

%%description%%

Loading...

Quiz om äktenskapsjuridik – vad kan du om äktenskapsförord, bodelning och skilsmässa? Testa dina kunskaper om äktenskapsjuridik!