• Quiz - arbetsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om arbetsrätt! Arbetsrätten är viktig att känna till för både dig som arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar för dina anställda...

  Läs mer »
 • Quiz - Offentlig upphandling

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om offentlig upphandling! Offentlig upphandling omsätter bara mer och mer pengar, och för nästan alla företag har det därför blivit mycket viktigt att känna til...

  Läs mer »
 • Quiz - Transportköp

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! I dagens globaliserade samhälle där hela världen utgör en enda stor galleria så uppstår många juridiska situationer relaterade till köp. En vanlig situation är...

  Läs mer »
 • Quiz - polisrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om polisrätt! Polisen har många befogenheter för att motverka brott och hålla ordning. Den enskilde individen har dock många rättigheter, och ofta är det en hår...

  Läs mer »
 • Quiz - konsumenträtt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i konsumenträtt! Som konsument är det inte alltid lätt att veta vilka regler som gäller för köp av varor och tjänster. Hur länge har man rätt att reklamera? Är ...

  Läs mer »
 • Quiz - samborätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om samborätt! Många par väljer att flytta ihop och bo tillsammans som sambor. Men vad händer om paret senare bestämmer sig för att gå skilda vägar? Har du koll ...

  Läs mer »
 • Quiz - Miljörätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om miljörätt! Miljörätten är ett något komplext rättsområde med många inslag av internationell rätt och EU-rätt. Sverige är ett av de mest miljömedvetna ländern...

  Läs mer »
 • Quiz - folkrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om folkrätt! Folkrätten har växt fram under lång tid och rör allt från internationellt samarbete till regler om hur stater får föra krig. Den reglerar främst hu...

  Läs mer »
 • Quiz - marknadsföring

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om marknadsföring! Marknadsföringslagen är lurig. Det är faktiskt inte det enklaste att veta om din reklam klarar lagens krav. Även de största företagen och ski...

  Läs mer »
 • Quiz - äktenskapsjuridik

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om äktenskapsjuridik! Räcker det inte att man älskar varandra? Det räcker säkert långt i många avseenden, men det är inte alltid kärleken håller i sig och oavse...

  Läs mer »
 • Quiz - aktiebolagsrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om aktiebolagsrätt! Aktiebolaget är den dominerande företagsformen i Sverige. Det finns över 300 000 aktiebolag registrerade och av dessa är den stora maj...

  Läs mer »
 • Quiz - Individen och staten

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om offentlig rätt! Sverige har mer än 400 myndigheter och lagstiftningen som reglerar den offentlig rätten är massiv. Har du koll på vilken myndighet du ska vän...

  Läs mer »
 • Quiz - familjerätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om familjerätt! Familjerätt är en typ av juridik som alla kommer i kontakt med någon gång i livet. Giftermål, skilsmässor och dödsfall är typsituationen då fami...

  Läs mer »
 • Quiz - avtalsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om avtalsrätt! Avtalsrätt är ett område som många negligerar då de flesta är ju överens när avtalet skrivs under. Man tänker helt enkelt inte på eventuella fram...

  Läs mer »
 • Quiz - fastighetsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om fastighetsrätt! Fastighetsrätten tillhör en del av civilrätt, och rör köp, ägande samt nyttjande av fast egendom. Fastighetsrätt är en viktig kunskap att ha ...

  Läs mer »
 • Quiz - aktiebolagsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om aktiebolagsrätt! Aktiebolaget är den dominerande företagsformen i Sverige. Det finns över 300 000 aktiebolag registrerade och av dessa är den stora majoritet...

  Läs mer »
 • Quiz - blandade rättsområden

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Denna quiz behandlar olika situationer och rättsområden - och ger dig en möjlighet att testa dig själv. Vad kan du egentligen om grundläggande arbetsrätt och k...

  Läs mer »
 • Quiz - diskriminering

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om diskriminering! Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, ras...

  Läs mer »
 • Quiz - Arvsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om arvsrätt! Arvsrätten är ett område de flesta möter på ett eller annat sätt under sin livstid. Vet du egentligen vad som gäller om du är sambo eller hur ett t...

  Läs mer »
 • Quiz - Sakrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om sakrätt! Sakrättsliga frågor dyker upp då två eller flera parter gör anspråk på samma egendom. Speciellt blir detta vanligt i samband med konkurser. Ofta vil...

  Läs mer »
 • Quiz - konsumenträtt II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i konsumenträtt! Har man som konsument rätt att välja om man vill få en trasig vara reparerad eller ersatt? Hur många gånger har ett företag rätt att reparera e...

  Läs mer »
 • Quiz - köprätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om köprätt! Alla människor berörs av köprätt. Köprätten blir oftast aktuell när ett köp inte blir som parterna har avsett. Det kan röra sig om alltifrån att en ...

  Läs mer »
 • Quiz - GDPR

  Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter den engelska förkortningen, träder ikraft den 25 maj 2018, och innebär bland annat en skärpning av reglerna i personuppgiftslagen....

  Läs mer »
 • Quiz - skadeståndsrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i skadeståndsrätt! Ibland är olyckan framme och saker och ting går sönder. Ibland har man oturen att ha sönder eller skada något som ägs av någon annan. I sådan...

  Läs mer »
 • Quiz - frånvaro från arbetet

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om semester, ledighet och frånvaro! Reglerna om semester, ledighet och frånvaro finns utspridda i många mindre lagar. Har du koll?  [WpProQuiz 51] Fo...

  Läs mer »
 • Quiz - blandade rättsområden II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Denna quiz behandlar olika situationer och rättsområden - och ger dig en möjlighet att testa dig själv. Vad kan du egentligen om grundläggande arvsrätt och avt...

  Läs mer »
 • Quiz - Mänskliga rättigheter

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om mänskliga rättigheter! Mänskliga rättigheter utgör en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Men hur mycket kan du egentligen? Pröva dina kunskaper med...

  Läs mer »
 • Quiz - associationsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i associationsrätt! Under rättsområdet associationsrätt faller bland annat reglerna kring olika bolagsformer och föreningar. Frågor som kan uppstå är huruvida e...

  Läs mer »
 • Quiz - Distansköp och marknadsföring

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om näthandel och marknadsföring! Näthandel blir mer och mer vanligt idag. Har du egentligen koll på dina rättigheter när du handlar på nätet och vet du gränsern...

  Läs mer »
 • Quiz - skadeståndsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om skadeståndsrätt! All juridik handlar inte om hur man bör behandla sina avtalspartners. Även utanför avtalsförhållanden händer det att man orsakar skador som ...

  Läs mer »
 • Quiz - varumärkesrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i varumärkesrätt! I dagens samhälle är varumärken av stor ekonomisk betydelse. Varumärket förknippas ofta med betydande goodwill som varumärkesinnehavaren har u...

  Läs mer »
 • Quiz - kollektivavtal (arbetsrätt)

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kollektivavtal! Kollektivavtal eller inte kollektivavtal, det är frågan. Oavsett om du har kollektivavtal eller inte påverkas du av kollektivavtalen, både...

  Läs mer »
 • Quiz - Sveriges grundlagar och statsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Denna quiz handlar om det mest grundläggande vi har inom juridiken. Fundamentet för alla lagar och regler - nämligen de svenska grundlagarna och det rättsområd...

  Läs mer »
 • Quiz - Medierätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i medierätt! Nya medier och sätt att uttrycka sig dyker upp hela tiden. Rättsområdet medierätt är därför i ständig utveckling. Det kan vara svårt att hålla kol...

  Läs mer »
 • Quiz - Förvaltningsrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i förvaltningsrätt! Förvaltningsrätten är det rättsområde som handlar om myndigheters skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan m...

  Läs mer »
 • Quiz - straffrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Kan man samtycka till misshandel? Kan man få längre straff om man begår upprepade förbrytelser? Kan man dömas för brott om man är under 15 år gammal? Dett...

  Läs mer »
 • Quiz - Patenträtt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i patenträtt! Ett patent är en immateriell tillgång. På de marknader där företag tar patent kan de slippa priskonkurrens. Vad skyddas egentligen av ett patent o...

  Läs mer »
 • Quiz - konkursrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om konkursrätt! Vad innebär egentligen en konkurs? Kan man ge bort pengar hur som helst när man misstänker att en konkurs är nära? Testa dina kunskaper med Allt...

  Läs mer »
 • Quiz - Domstolar och processer II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om domstolar och processer! Häktningsskäl, advokattvång och domsagor är begrepp som dyker upp på området processrätt. Vad kan du om dessa saker? Testa din...

  Läs mer »
 • Quiz - Kommersiella hyresavtal

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kommersiella hyresavtal! Kommersiella hyresavtal kallas också lokalhyresavtal, och avser hyresförhållanden som inte rör bostadshyresavtal. Vanligen är hyresg...

  Läs mer »
 • Quiz - Hyresrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i hyresrätt! Oavsett om du är hyresgäst eller hyresvärd gäller det att ha koll på vilka regler som gäller för uthyrning av bostäder. Frågorna som kan uppstå är ...

  Läs mer »
 • Quiz - avtalsrätt ii

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om avtalsrätt! Avtalsrätt är ett område som många negligerar då de flesta är ju överens när avtalet skrivs under. Man tänker helt enkelt inte på eventuell...

  Läs mer »
 • Quiz - Entreprenadrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i entreprenadrätt! Inom entreprenadrätten har juridiken en speciell ställning, då man i branschen ofta tillämpar gemensamma standardavtal utformade för att fung...

  Läs mer »
 • Quiz - Fordran och tvist

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz! Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan man vända sig till domstol. Det kallas ...

  Läs mer »
 • Quiz - arbetsrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om arbetsrätt! Både nu som i framtiden är kunskaper inom arbetsrätt oerhört viktigt att ha som arbetsgivare och som arbetstagare. Vad kan du om arbetsrätt...

  Läs mer »
 • Quiz - Sakrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz i sakrätt! Sakrättsliga frågor dyker upp när fler än en person vill göra anspråk på viss egendom. Det vanligaste är att det sker i samband med konkurser, ...

  Läs mer »
 • Quiz - processrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om processrätt! Oavsett om man befinner sig i domstol regelbundet eller aldrig är där, är det viktigt att ha kunskaper om hur själva domstolsprocessen går till....

  Läs mer »
 • Quiz - IT

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i IT-rätt! I det moderna samhället har IT-rätt blivit ett allt mer centralt och viktigt rättsområde. De IT-rättsliga frågeställningarna som kan uppstå på en arb...

  Läs mer »
 • Quiz - arbetsförmåner

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om arbetsförmåner! Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare på den moderna arbetsmarknaden. Förutom att erbjuda en marknadsmässig lön erbjuder där...

  Läs mer »
 • Quiz - köprätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz i köprätt! När har man som köpare rätt att häva ett köp? Måste man som säljare upplysa om eventuella fel som finns på det man säljer? Detta är några av frågorna...

  Läs mer »
 • Quiz - GDPR II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om GDPR! Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter den engelska förkortningen, träder ikraft den 25 maj 2018, och innebär bla...

  Läs mer »
 • Quiz - domstolar och processer

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om domstolar och processer! Mycket av juridiken får sin verkan genom att den faktiskt tillämpas i domstolarna. Hur bra koll har du på juridikens spelplan, doms...

  Läs mer »
 • Quiz - Medierätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks andra quiz om medierätt! Det kan vara knepigt att applicera juridiken på allt som sker i de moderna medierna. Vad gäller när en influencer ska göra reklam för en pro...

  Läs mer »
 • Quiz - straffrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om straffrätt! Det kanske mest typiska för juridiken. Det de flesta tänker på när man hör ord som "advokat", "domstol" och "åklagare". Brott och straff. Tes...

  Läs mer »
 • Quiz - uppsägningar

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om uppsägningar! Ibland händer det man hamnar i en uppsägningssituation. Vare sig om du i en sådan situation är arbetsgivare eller arbetstagare behöver du veta ...

  Läs mer »
 • Quiz - Kommunalrätt

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kommunalrätt! Det kommunala självstyret värderas högt i vårt avlånga land. Det finns dock ramar för detta självbestämmande. Vet du vad en kommun är behörig a...

  Läs mer »
 • Quiz - Entreprenadrätt II

  Inom entreprenadrätten finns det inga direkt tillämpliga lagar som reglerar vad som gäller. Istället brukar man ofta avtala om att så kallade standardavtal, regler som tagits fram gemensamt av represe...

  Läs mer »
 • Quiz - Hyresrätt II

  Välkommen till Allt om Juridiks quiz om hyresrätt! Hyresrätten är ett område som de flesta av oss kommer i kontakt med någon gång i livet. Att ha insikt i vad som gäller för dig som hyresvärd eller...

  Läs mer »

Trygg Juridik Certifikat

 • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

  Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

 • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

 • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
 • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
 • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB