Skatterätt

Varför skatterätt?

Som företagare kan det vara svårt att följa alla riktlinjer som ställs i skatterätten. Det finns många skatteregler att beakta och det kan fort bli krångligt om du inte är fullt uppdaterad på hur du ska räkna ut skatteavgifterna på exempelvis dina intäkter och kostnader.

Allt om Juridik erbjuder digitala kurser i skatterätt med en inriktning på både juridiken och ekonomin hos ett företag. Just nu har vi en kurs i 3:12-reglerna, skatteregler till fåmansföretag, men vi kommer under hösten lansera fler kurser som bland annat kommer vara till hjälp vid årsbokslutet hos ett företag.