Checklistor & andra hjälpmedel

Checklistor & andra hjälpmedel

Här hittar du nedladdningsbara dokument som har i syfte att hjälpa ditt företag i praktiken. Med dessa enkla mallar och checklistor ger vi dig vägledning och verktyg för att undvika både juridiska fallgropar och kostsamma problem.

Villkor

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i våra avtalsmallar, och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av dessa. Användandet av mallarna sker på egen risk och det är kundens ansvar att bedöma om materialet har det innehåll kunden önskar. Allt om Juridiks avtalsmallar ersätter inte skräddarsydda avtal i enskilt fall. Upphovsrätten till avtalsmallarna tillkommer Blendow Publishing AB och får därmed inte göras tillgängliga för allmänheten.