Arbetsrätt

Arbetsrätt

När det gäller arbetsrätt kan spelreglerna förändras om du som arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal. Allt om Juridiks mallar utgår från att inget kollektivavtal föreligger på arbetsplatsen. Om du är bunden av ett kollektivavtal rekommenderar vi att du med våra mallar som förlaga upprättar en version som stämmer överens med det avtal ni är bundna av, exempelvis ska då tvister prövas i arbetsdomstolen som första instans och inte tingsrätten.

Villkor

Allt om Juridik (www.alltomjuridik.se) och Blendow Publishing AB (556954-9628) ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i våra avtalsmallar, och eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av användandet av dessa. Användandet av mallarna sker på egen risk och det är kundens ansvar att bedöma om materialet har det innehåll kunden önskar. Allt om Juridiks avtalsmallar ersätter inte skräddarsydda avtal i enskilt fall. Upphovsrätten till avtalsmallarna tillkommer Blendow Publishing AB och får därmed inte göras tillgängliga för allmänheten.

Hjälp med att upprätta korrekta avtal?

Vill du ha hjälp av en jurist och säkerställa att ni har korrekt upprättade avtal? Välkommen att kontakta oss, så tittar vi på hur vi kan hjälpa ert företag.