"Vi är jättenöjda med ert sätt att arbeta med skriftliga svar. Vi sparar era svar och de blir till ett kunskapsbibliotek och underlag för när vi tränar upp personal hos oss för att de skall bli kompetenta inom kluriga situationer. Det fungerar också som referensmaterial när liknande frågor kommer upp i framtiden vilket är guld." - David Frykman, VD DM TAK AB
"Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare." - Göran Tibi, VD Tibi Fastigheter AB

Företagsavtal Start

Med ett Företagsavtal får du tillgång till snabb och professionell juridisk rådgivning när du behöver den. Våra jurister svarar på dina frågor, hjälper dig att reda ut problemen och förklarar så att du förstår. Du undviker att hamna i juridiska tvister och får bättre underlag till att fatta rätt beslut. Du kan ringa eller maila alla typer av juridiska frågor till oss och vi har korta svarstider – ofta svarar vi redan samma dag.

  • 5 st. ärenden
  • 3 st. frågeställare
  • 10 % rabatt på E-Learningkurser

980:- /månad

Om tjänsten

Legal Support

Våra jurister på Legal Support erbjuder juridisk rådgivning inom alla områden och kan vara ditt företags juridiska bollplank. Du kan maila din fråga till oss, alternativt ringa oss vardagar 09-16. Du får dessutom alltid ett skriftligt svar.

Vår vision är inte enbart att skydda din verksamhet från juridiska tvister utan vi vill hjälpa dig och dina anställda att öka er juridiska kompetens så att ni kan spara in på kostnader och öka era intäkter för framtiden.

Exempel på ärende

Kvittning mot semesterersättning

Vi har problem med en anställd som vi planerar att säga upp. Saken är den att han har lånat pengar av företaget. Kan man kvitta mannens skuld mot hans ännu inte utbetalda semesterersättning?

I första hand ska kvittningen ske i samråd med den anställde, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen).

I de fall då det inte är möjligt att få den anställdes medgivande kan arbetsgivaren kvitta en ”klar och förfallen” fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Fordran ska ha uppkommit i samband med anställningen.

För att man ska få kvitta tvångsvis utan den anställdes medgivande måste en av följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • fordran grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran (detta inbegripersemesterersättning).
  • fordran avser ett skadestånd för skada som den anställde vållat uppsåtligen i tjänsten.
  • kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

I ert fall är ingen av dessa förutsättningar uppfyllda och ni kan därför inte kvitta er fordran mot mannens semesterersättning. Om det exempelvis hade framgått av avtalet ni har med er anställde att ni fick kvitta er fordran och för det fall att ni är kollektivavtalsanslutna så är det viktigt att ni undersöker vad som står i detta innan ni kvittar skulden så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott. Detta eftersom det kan finnas särregleringar om kvittningar i kollektivavtalet.

Har du frågor?

Skriv till oss!

    För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi är ditt juridiska bollplank som hjälper dig innan problemen blir för stora

Webbutik