fbpx
 
"Vi är nöjda med kurserna och tycker att de är ett väldigt bra utbildningskomplement för mig och mina kollegor." - Bertil Magnusson Fastighetschef, Svenska kyrkan Östersund
"Ett fullständigt juridiskt utbildningsutbud som säkerställer att vi har relevant kompetens i organisationen." - Johana Lindblad KMA Samordnare, Mobil Bygg AB
"Ett brett utbud som ständigt uppdateras vilket gör att vi alltid har relevant och bra kunskap att hämta!" - Timmy Le Persson Nordic HR Generalist, Ria Financial Services Sweden AB

Utbildningspaket: Offentlig upphandling

- allt du behöver veta om offentlig upphandling

Med våra kurser inom offentlig upphandling får du och dina kollegor en bättre förståelse för upphandlingsprocessen och kan på så sätt ta smartare beslut som sparar både tid och pengar. Paketet är ett bra verktyg för både anbudsgivare och upphandlande organisation.

Vid beställning har alla i er organisation obegränsad tillgång till kursutbudet under ett helt år. Ni kan under året ta del av kurserna när ni vill och hur många gånger ni vill. Snabbt och smidig på surfplatta, mobil eller dator – allt som krävs är internetuppkoppling. Alla som går en kurs får också ett kursintyg!

Följande kurser ingår:

Total kurslängd: 6 timmar

19800:-

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder

2900:-
Kursen är uppdelad i två delar, den första handlar om kravspecifikation, uteslutningsgrunder och ska-krav – hur ett upphandlingsdokument ska formuleras och läsas. Den andra delen handlar om utvärderingskriterier och metoder – hur inkommande anbud ska bedömas och utvärderas. Kursen är ett bra verktyg för både upphandlande organisation och anbudsgivare för att djupare förstå processen i en offentlig upphandling. Föreläsaren går igenom vad en kravspecifikation får och bör innehålla samt vilka krav kan ställas på upphandlingsföremålet och leverantören. Detta för att ge leverantörer möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Kraven som ställs i upphandlingsdokumentet syftar inte endast till att attrahera lämpliga anbud, utan är även nära sammankopplat till utvärderingen av inkomna anbud. Föreläsaren ger flera konkreta exempel på effektiva utvärderingsmetoder för att utse det bästa anbudet. Kurslängd: 51 minuter

Förfrågningsunderlag i upphandling

1900:-
För att hitta den bästa leverantören för just er och undvika att exkludera lämpliga leverantörer i onödan krävs först och främst ett bra förfrågningsunderlag. I den här kursen ges konkreta tips på vad ett förfrågningsunderlag bör innehålla enligt gällande lagar och regler samt föreläsarens egna erfarenheter för bäst utdelning. Föreläsaren ger vägledning och förklarar hur kvalificeringskrav ska skiljas åt och formuleras för en kostnadseffektiv upphandling. Han berättar om olika standarder och märkningar som används i en upphandling, bland annat om när krav på märkning bör ställas som en teknisk specifikation, tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor. Kurslängd: 41 minuter

Prisdumpning vid offentlig upphandling

1900:-
Ett återkommande problem för upphandlande organisation och leverantör är onormalt låga anbud som kan leda till tvister och avtalsbrott med allvarliga konsekvenser för många aktörer, såväl den upphandlande organisationen, leverantörer och underleverantörer. Att bedöma om priset är orimligt lågt eller om det finns godtagbara orsaker till ett lågt pris är svårt att avgöra. I kursen beskriver föreläsaren hur man på bästa sätt undviker prisdumpning. Föreläsaren går bland annat igenom vilka krav organisationen kan ställa på anbudsgivarna och vad ”osund strategisk anbudsgivning” innebär. Två viktiga åtgärder för upphandlande organisation är dels att ha en bra strategi avseende krav i upphandlingsdokumenten och att välja utvärderingsmodell med omsorg, i kursen ges konkreta tips på hur detta ska genomföras. Kursen är även ett bra hjälpmedel för anbudsgivare som misstänker att andra leverantörer i en upphandling har inkommit med onormalt låga anbud. Kurslängd: 32 minuter

Sekretess i offentlig upphandling

1900:-
Allmänna handlingar är i regel offentliga, men i en offentlig upphandling kan det finnas anledning att sekretessbelägga vissa handlingar. Sekretessprövning kan vara krångligt att hantera både för den upphandlande organisationen och anbudsgivarna. I kursen får du lära dig vilka uppgifter i anbudshandlingarna som kan omfattas av sekretess, vanliga frågor om prisuppgifter, tekniska lösningar, information om kunder och personal hos leverantören tas upp. Föreläsaren går även igenom sekretessprövning, hur länge sekretessen gäller, vad ”Request For Information” innebär och hur sekretessen påverkas av att upphandlingen övergår till ett förhandlat förfarande. Kurslängd: 30 minuter

Överprövning av tilldelningsbeslut

2900:-
Att inte tilldelas kontraktet i en offentlig upphandling trots ett väl genomarbetat anbud kan vara frustrerande, men det kan löna sig att överpröva beslutet. Vid ett negativt tilldelningsbeslut gäller det att agera snabbt och i den här kursen får ni en checklista över vad som måste göras. Föreläsarna går stegvis igenom hur ni ska agera vid tilldelningsbeslutet, hur processen går till och hur en lyckad ansökan till överprövning ser ut. Se kursen för att skapa de bästa förutsättningarna till en andra chans att vinna kontraktet vid en offentlig upphandling. Kurslängd: 53 minuter

Nya upphandlingsregler

4900:-
Sedan 1 februari 2022 gäller nya upphandlingsregler. I kursen får du lära dig om de viktigaste nyheterna för dig som leverantör vid en offentlig upphandling avseende annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av särskilda tjänster oavsett värde samt direktupphandlingar. Förfarandet blir enklare och reglerna förtydligas samt öppnar upp för utökad dialog mellan parterna, bland annat genom möjlighet till muntlig kommunikation. Föreläsarna ger praktiska tips och råd om hur du ska tänka vid en upphandlingssituation med anledning av de nya reglerna. Kurslängd: 57 minuter

Offentlig upphandling

3900:-
Vill du bli en vinnare i offentlig upphandling? Då måste du ha koll på regelverken som styr upphandlingar och veta hur du ska utforma dina anbud. I den här kursen får du praktiska råd hur du på bästa sätt skriver framgångsrika anbud som ger dig de bästa förutsättningarna att vinna kontrakt i offentliga upphandlingar. Denna E-Learningkurs är skräddarsydd till företag som deltar i offentliga upphandlingar och rekommenderas för alla som vill gå vinnande ur en upphandling. Kurslängd: 112 minuter

Paketets innehåll

Offentlig upphandling

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till alla våra kurser samt tillhörande Powerpoint. Alla som går en kurs får ett kursintyg.

Hur går du kurserna?

Om E-Learning

När du beställer våra E-Learningkurser får ditt företag tillgång till ett konto på vår utbildningsplattform där du och dina kollegor kan gå våra kurser när ni vill och hur många gånger ni vill under 12 månader.

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

    För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik