"Era digitala utbildningar är enligt mig av väldigt hög kvalité och har hjälpt mig att förbättra det juridiska arbetet på vårt företag. Jag uppskattar dessutom möjligheten att genomföra era kurser flera gånger om jag behöver fräscha upp mina kunskaper igen!" - Bert Boork, VD Momenta AB
"Tycker det är ett bra komplement som ger mig möjlighet att se avsnitt när jag själv vill, jag kan avbryta om något dyker upp emellan, jag kan backa och ta om när jag själv vill." - Marie-Louise Moberg Andersen, VD Servicekuben AB

Ska-krav, uteslutningsgrunder & utvärderingsmetoder

- upphandlingsdokumentets innehåll
Per-Olof Andersson Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

Kursen är uppdelad i två delar, den första handlar om kravspecifikation, uteslutningsgrunder och ska-krav – hur ett upphandlingsdokument ska formuleras och läsas. Den andra delen handlar om utvärderingskriterier och metoder – hur inkommande anbud ska bedömas och utvärderas. Kursen är ett bra verktyg för både upphandlande organisation och anbudsgivare för att djupare förstå processen i en offentlig upphandling.

Föreläsaren går igenom vad en kravspecifikation får och bör innehålla samt vilka krav kan ställas på upphandlingsföremålet och leverantören. Detta för att ge leverantörer möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Kraven som ställs i upphandlingsdokumentet syftar inte endast till att attrahera lämpliga anbud, utan är även nära sammankopplat till utvärderingen av inkomna anbud. Föreläsaren ger flera konkreta exempel på effektiva utvärderingsmetoder för att utse det bästa anbudet.

Kurslängd: 51 minuter

2900:-

Kursinnehåll

 • Obligatoriska uteslutningsgrunder
 • Brott
 • Skatter och sociala avgifter
 • Frivilliga uteslutningsgrunder
 • Kvalificeringskrav
 • Särskilda kontraktsvillkor
 • Socialt ansvarsfull upphandling
 • Arbetstagares rättigheter
 • Upphandlingsföremålet tillgänglig för alla i samhället
 • Rättvis handel
 • Kravspecifikation

 • Exempel på kvalitetsegenskaper och dimensioner för varor
 • Mått på leveransförmåga
 • Utvärdering
 • EU-rättsliga principer och tilldelningsgrund
 • Behövlighetsbedömning
 • Kan upphandlande myndigheter och enheter ställa krav på att leverantörer har tecknat kollektivavtal?
 • Måste underleverantörer uppfylla alla arbetsrättsliga villkor?
 • Nationella upphandlingsstrategin
 • Intervju av anbudsgivare
 • Utvärderingsmodeller

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till videon samt tillhörande Powerpoint. När du gått kursen får du dessutom ett kursintyg.

Hur går du kursen?

Om E-Learning

När du beställer får du tillgång till vår utbildningsplattform där du kan gå den digitala kursen – så många gånger du vill under ett helt år!

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetsskyddspolicy*
För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik