alltomjuridik-default

Personuppgiftsbiträdesavtal

- krav för att uppfylla GDPR

Ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för en annan organisations räkning – exempelvis en IT-leverantör med uppdrag att sköta ett affärssystem eller leverera en lagringstjänst där personuppgifter behandlas.

GDPR kräver att det finns ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och biträdet.

1900:-

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik