alltomjuridik-default

Testamente

När du skriver testamente bestämmer du hur din egendom ska fördelas efter din död. Om du vill ge styvbarn och fosterbarn en del av ditt arv måste detta säkerställas genom testamente. Likaså om du vill att andra personer än dina släktingar ska få del av ditt arv.

Utan ett testamente bestämmer den legala arvsordningen vilka som ärver. Enligt Ärvdabalken har dina bröstarvingar tillsammans (barn, barnbarn, barnbarnsbarn) rätt till hälften av din kvarlåtenskap (din samlade egendom). Detta kallas för laglott och kan inte testamenteras bort. Allt annat kan du själv styra över.

Om du inte har närmare släktingar än kusiner, och inte har bestämt annat i ett testamente, tillfaller din kvarlåtenskap Allmänna arvsfonden.

Din make har rätt att ärva fyra prisbasbelopp från det gemensamma boet, i övrigt går det att avtala bort makars arvsrätt. Om du är gift vid dödsfallet, och inte har ett testamente som säger annorlunda, får din efterlevande make hela din kvarlåtenskap. Finns gemensamma barn får de ut sin del först när även den efterlevande har avlidit, om ni inte bestämt på annat sätt genom testamente. Har du barn från en tidigare relation har de rätt att få ut sin del av arvet direkt.

Vill du att din kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt än enligt ovan? Då rekommenderar vi att du använder Allt om Juridiks testamente.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik