fbpx
 
alltomjuridik-default

Avtal om underhåll mellan makar

Efter äktenskapsskillnad svarar varje make enligt huvudregeln för sin egen försörjning. Behöver den ena maken under en övergångstid pengar till sitt underhåll har han eller hon dock rätt till bidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes förmåga och övriga omständigheter.

Istället för en lång och krånglig domstolsprocess går det att avtala om saken på förhand. Därför erbjuder Allt om Juridik en mall för underhåll mellan makar.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik