fbpx
 
alltomjuridik-default

Avtal om underhållsbidrag för barn

En separation är alltid jobbig, men den kan bli extra känslig när personerna måste ha en fortsatt relation till varandra för att de har ett gemensamt barn.

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det är till barnets bästa, att det är skriftligt, att parterna skrivit under det och att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom.

För att föräldrar enklare ska kunna behålla en bra relation till varandra erbjuder Allt om Juridik avtal om vårdnadsfrågor, umgängesfrågor, boendefrågor och underhåll.

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört avgör om dessa avtal mellan föräldrar ska godkännas. Socialnämnden ska antingen godkänna eller vägra godkänna avtalet och får inte ändra avtalets innehåll. Det är inte möjligt att överklaga socialnämndens beslut att godkänna eller att vägra godkänna ett avtal. Avtalen gäller från den dag de godkänts av nämnden.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik