alltomjuridik-default

Äktenskapsförord – viss egendom enskild

Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under ett äktenskap. Det är emellertid alltid en fördel att göra det innan vigseln så man är överens från början. Vill man senare ändra vad man kommit överens om kan man göra ett nytt äktenskapsförord. Att det heter ”förord” har alltså ingen betydelse.

Att gifta sig ändrar i sig inte äganderätten. När du gifter sig får dock din make en rätt till hälften av värdet av dina och sina egna sammanlagda egendomar om ni skulle skilja er. Det innebär att den rikare maken kan behöva ge ifrån sig egendom till den fattigare maken vid äktenskapets upplösande, även om den fattigare maken inte äger egendomen under äktenskapets bestående.

Ett äktenskapsförord är ett sätt för makar att bestämma att de vill ha det på ett annat sätt.

Allt om Juridik erbjuder två olika äktenskapsförord. Vilket som passar just dig och din relation är upp till dig och din make att komma överens om:

  • Äktenskapsförord – All egendom enskild innebär att ingen bodelning sker. Den som har köpt en sak har ensam äganderätten till den.
  • Äktenskapsförord – Viss egendom enskild innebär att ingen bodelning sker för vissa specifika och angivna i avtalet föremål. Den som har köpt en sak har ensam äganderätten till den.

Missa inte att det finns speciella registreringsregler för äktenskapsförord. För att det ska vara giltigt måste en originalkopia skickas in till Skatteverket på följande adress:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

Registreringen kostar även 275 kronor och ska betalas till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik