alltomjuridik-default

Reklamation

För att en köpare av en vara eller en tjänst ska kunna göra en säljare ansvarig för ett fel på varan måste köparen meddela säljaren om felet. Ett sådant meddelande kallas reklamation. Köparen måste reklamera inom rimlig tid från det att han upptäckte eller borde upptäckt felet. Denna tidpunkt hänger samman med köparens undersökningsplikt när han tar emot varan/får tjänsten utförd.

Det finns inget krav på att reklamationen ska vara skriftlig, men eftersom det är kunden som måste bevisa att han gjort en reklamation och att den är giltig, är en skriftlig reklamation att föredra.

Allt om Juridiks reklamationsblankett kan användas för reklamation av leveranser, utförda tjänster och fakturor.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik