alltomjuridik-default

Optionsavtal aktier

Optionsavtalet är ett kontrakt mellan en utfärdare och en köpare om en framtida affär till ett fastställt pris där utfärdaren är skyldig att fullfölja avtalet om köparen begär det medan köparen har en rättighet att slutföra affären. Detta optionsavtal reglerar att köparen köper en optionsrätt av utfärdaren att köpa aktier i framtiden till ett förutbestämt pris i ett visst bolag.

I och med att det finns ett värde för en option så vill utfärdaren oftast ha ersättning av köparen i form av en optionspremie. Utfärdaren och köparen kommer överens om storleken på optionspremien och denna betalas till utfärdaren som därmed får ersättning för att denne säljer en rättighet till köparen.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik