alltomjuridik-default

Företagsöverlåtelse inkråm

Det finns två sätt att genomföra en företagsöverlåtelse – aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. Inkråmsöverlåtelse innebär att man köper ett företags verksamhet (vilket kallas i detta fall kallas inkråm) och för över det till det egna bolaget eller att ett nytt bolag startas som köper inkråmet.

Vid inkråmsöverlåtelse följer således inte skalet med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret. Det som ingår i överlåtelsen kan exempelvis vara utrustning som maskiner, lager order, patent, varumärke. Något som är viktigt för ett företag som planerar att göra ett företagsförvärv är att verkligen undersöka den verksamhet som är tänkt att förvärvas. Det kan ju vara så att det föreligger brister i bokföringen eller att företaget (verksamheten) har dragit på sig skatteskulder, i dessa fall kan det vara en bra idé att göra ett inkråmsförvärv, eftersom man i dessa fall inte ”tar över” problem som härrör hur själva bolaget har sköts med avseende på exempelvis skatteskulder och redovisning.

Skatteskillnader aktie- och inkråmsöverlåtelse
Det finns skattemässiga fördelar för säljaren att använda sig av aktieöverlåtelse istället för inkråmsaffär. Vid en inkråmsaffär beskattas nämligen det säljande företaget för skillnaden mellan försäljningspriset och det skattemässiga restvärdet på respektive tillgång. Eftersom det är företaget som står som säljare, hamnar köpeskillingen på företaget. Sedan beskattas ägaren då denne tar ut pengar från företaget, t.ex. genom lön, utdelning eller kapitalvinst – den sammanlagda beskattningen blir därför relativt hög.

För köparens del innebär en inkråmsförsäljning att köparen i skattehänseende övertar tillgångarna och eventuell goodwill till förvärvspriset och avskrivning görs därefter enligt vanliga regler. Vid en aktieöverlåtelse får köparen köpeskillingen som ingångsvärde för aktierna. Det skattemässiga avskrivningsunderlaget är alltså större vid en inkråmsaffär – varför köparen oftast brukar föredra det alternativet.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik