Företagsöverlåtelse aktier

Det finns två sätt att genomföra en företagsöverlåtelse – aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. När köpet gäller samtliga aktier övertar köparen hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal etc. och fortsätter driva bolaget med samma namn och organisationsnummer. Vid en överlåtelse av aktier i ett börsbolag får säljaren det pris per aktie som framgår av börskursen för aktien på kontraktsdagen – det är väldigt enkelt. Vid överlåtelse av onoterat aktiebolag måste ni däremot avtala om priset och köpevillkoren.

Skatteskillnader aktie- och inkråmsöverlåtelse
Det finns skattemässiga fördelar för säljaren att använda sig av aktieöverlåtelse istället för inkråmsaffär. Vid en inkråmsaffär beskattas nämligen det säljande företaget för skillnaden mellan försäljningspriset och det skattemässiga restvärdet på respektive tillgång. Eftersom det är företaget som står som säljare, hamnar köpeskillingen på företaget. Sedan beskattas ägaren då denne tar ut pengar från företaget, t.ex. genom lön, utdelning eller kapitalvinst – den sammanlagda beskattningen blir därför relativt hög.

För köparens del innebär en inkråmsförsäljning att köparen i skattehänseende övertar tillgångarna och eventuell goodwill till förvärvspriset och avskrivning görs därefter enligt vanliga regler. Vid en aktieöverlåtelse får köparen köpeskillingen som ingångsvärde för aktierna. Det skattemässiga avskrivningsunderlaget är alltså större vid en inkråmsaffär – varför köparen oftast brukar föredra det alternativet.

OBS! I avtalsmallen används en procentsats på 78 % under 6 § och 8 §. Denna procentsats är en förhandlingsfråga, men oftast används 80 % på grund av att bolagsskatten för närvarande är cirka 21 %

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Relaterade produkter

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*