alltomjuridik-default

Borgensförbindelse – proprieborgen

Att gå i borgen för en annan person (fysisk eller juridisk) innebär att du ådrar dig ett ansvar för en annan persons skulder. Det ansvaret upphör inte per automatik för att den eventuella intressegemskap, exempelvis en relation, mellan dig och personen du gått i borgen för upphör. Det är ett stort åtagande som kan innebära att du skuldsätts för livet. Därför är det väldigt viktigt att inte ingå borgensförbindelser utan att granska avtalet och tänka igenom saken noga.

Allt om Juridik erbjuder tre olika varianter av borgensförpliktelser, vilket som passar bäst är upp till er gemensamt att komma överens om.

Proprieborgen är att gå i borgen ”såsom för egen skuld”. Den som är berättigad att få betalt (borgenären) kan välja mellan att kräva betalt av den som lånat pengar och av dig, varför det är ett mycket större åtagande. Det är viktigt att ha i beaktandet vid valet av avtal.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik