Uppsägning pga personliga skäl

Som anställd finns det inga formkrav när det kommer till sin egen uppsägning, detsamma gäller dock inte när arbetsgivaren ska säga upp den anställda. För att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara giltig krävs det att den är skriftlig, är sakligt grundad och grundar sig i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Denna mall kan användas vid en uppsägning på grund av personliga skäl.

Personliga skäl är alla de skäl som är hänförliga till arbetstagarens person, det vill säga inte bara hur man är, utan också hur man presterar och fungerar på jobbet. Att säga upp någon på grund av personliga skäl kräver att det finns misskötsel, samarbetsproblem eller något liknande som motiverar en uppsägning i sig. I uppsägningsbeskedet ska det anges hur den anställde ska göra om denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd. Om arbetstagaren önskar ska också anledningen till uppsägningen beskrivas, detta är dock inget krav om det inte begärs uttryckligen.

Det är viktigt att som arbetsgivare komma ihåg att en felaktig uppsägning innebär att arbetstagaren får behålla sitt jobb och ger även rätt för den anställde att begära skadestånd.

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Relaterade produkter

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*