Uppsägning pga arbetsbrist

Som anställd finns det inga formkrav när det kommer till sin egen uppsägning, detsamma gäller dock inte när arbetsgivaren ska säga upp den anställda. För att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara giltig krävs det att den är skriftlig, är sakligt grundad och grundar sig i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Denna mall kan användas vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

I uppsägningsbeskedet ska det anges hur den anställde ska göra om denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd. I beskedet ska vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte och om denna företrädesrätt är beroende av en anmälan. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren ta hänsyn till turordningsreglerna, förutsatt att arbetsgivaren har uppfyllt sin omplaceringsplikt innan. Turordningsreglerna innebär i grunden ”sist in – först ut”. Från och med oktober 2023 kan dock alla arbetsgivare, oavsett hur många anställda de har, göra undantag från turordningen för tre anställda som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Efter det får inga ytterligare undantag göras vid en ny uppsägningsprocess som sker inom tre månader från den första uppsägningen.

Det är viktigt att som arbetsgivare komma ihåg att en felaktig uppsägning innebär att arbetstagaren får behålla sitt jobb och ger även rätt för den anställde att begära skadestånd.

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Relaterade produkter

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*