alltomjuridik-default

Sjukförsäkran

När en anställd återgår till arbetet efter sjukdom ska han eller hon lämna en skriftlig försäkran om sjukdomens längd och i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt p.g.a. sjukdomen. Den anställde behöver dock inte tala om vilken sjukdom det är fråga om.

Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att betala ut sjuklön innan den anställde har lämnat en skriftlig försäkran. Det innebär inte att den anställde förlorar sin rätt till sjuklön om han inte lämnar sjukförsäkran, utan att arbetsgivaren kan vänta med att betala ut sjuklönen till dess att den anställde lämnat en sjukförsäkran.

Eftersom försäkran ska vara skriftlig erbjuder Allt om Juridik en mall för sjukförsäkran som innehåller de uppgifter som krävs enligt sjuklönelagen.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik