alltomjuridik-default

Besked om pensionering

Det normala pensionsintervallet kan sägas ligga mellan 62 och 68 år. Idag kan man som tidigast ta ut sin allmänna pension vid 62 års ålder, denna siffra ändras dock 2023 då tidigast uttag av allmän pension blir vid 63 års ålder. En annan förändring från och med 2023 är att anställningsskyddet omfattar personer upp till 69 år, istället för 68 år som är gällande idag.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik