fbpx
 
alltomjuridik-default

Avtal om tidsbegränsad anställning

I Sverige finns det idag två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning och gäller om annat inte har avtalats om. De godkända formerna av tidsbegränsad anställning som finns i dagsläget är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongs-anställning, provanställning och när den anställde har fyllt 67 år. Flera av dessa har även tidsbegränsningar. En tidsbegränsad anställning kan vara en fördel för dig som arbetsgivare eftersom du i regel inte behöver ha personen anställd längre än den angivna tiden om du känner att den anställde inte var helt rätt för din organisation. Ett vanligt missförstånd är dock att det är lika enkelt att avsluta en tidsbegränsad anställning som en provanställning Det är tyvärr felaktigt. Du kan inte säga upp personen i förtid utan en särskild uppsägningsklausul i kontraktet, och saklig grund för uppsägning krävs precis som vid en tillsvidareanställning (processen ska även ske på samma sätt). En person som har allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod får även automatiskt en fast anställning. Det är därför mycket viktigt att ha en uppsägningsklausul i dylika avtal, vilket givetvis finns i Allt om Juridiks mall för tidsbegränsade anställningar.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik