alltomjuridik-default

Avtal om tidsbegränsad anställning

I Sverige finns det idag två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning och gäller om annat inte har avtalats om. De godkända formerna av tidsbegränsad anställning som finns i dagsläget är särskild visstidsanställning, vikariat, säsongs-anställning, provanställning och när den anställde har fyllt 67 år. Flera av dessa har även tidsbegränsningar. En tidsbegränsad anställning kan vara en fördel för dig som arbetsgivare eftersom du i regel inte behöver ha personen anställd längre än den angivna tiden om du känner att den anställde inte var helt rätt för din organisation. Ett vanligt missförstånd är dock att det är lika enkelt att avsluta en tidsbegränsad anställning som en provanställning Det är tyvärr felaktigt. Du kan inte säga upp personen i förtid utan en särskild uppsägningsklausul i kontraktet, och saklig grund för uppsägning krävs precis som vid en tillsvidareanställning (processen ska även ske på samma sätt).

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning då den anställde varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod eller under en period då den anställde har haft särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Vid beräkning av anställningstid i särskild visstidsanställning ska även tiden mellan anställningarna anses som anställningstid för anställda som under en kalendermånad har haft tre eller fler anställningar i särskild visstidsanställning. En anställd som har haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

Det är därför mycket viktigt att ha en uppsägningsklausul i dylika avtal, vilket givetvis finns i Allt om Juridiks mall för tidsbegränsade anställningar.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik