alltomjuridik-default

Avtal om provanställning

En provanställning får högst vara i sex månader, därefter övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning om den inte har avbrutits eller avslutats dessförinnan. En provanställning är fördelaktigt för dig som arbetsgivare eftersom det innebär en möjlighet att testa om den anställde verkligen passar in i organisationen. Det krävs varken arbetsbrist eller att den anställde har misskött sig för att du ska kunna byta ut personen. Det är därför en god idé att inleda anställningar med en sex månaders prövoperiod, men du bör även ha i åtanke att den anställde kan kräva att lönen anpassas efter den relativt osäkra anställningsformen.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik