alltomjuridik-default

Anställning upphör – överenskommelse

En arbetstagare får inte skiljas från sin anställning om det inte är sakligt grundat. Föreligger det oenighet om saklig grund, kan frågan genomgå en rättslig prövning. En arbetsgivare och arbetstagare kan däremot upprätta en överenskommelse om upphörande av anställning. En sådan uppgörelse är rättsligt bindande.

0:-

Skapa konto eller Logga in för att ta del av våra avtalsmallar

Denna produkt kan du endast ta del av som medlem.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik