Praktikant sålde smuggelcigaretter

En man som lät en praktikant sköta hans butik under tiden han befann sig utomlands döms att betala böter på 30 000 kronor efter att praktikanten sålt smuggelcigaretter i butiken.

En 41-årig man som ägde och drev en närbutik i Malmö anställde under våren 2011 en praktikant.

När mannen fick senare blev tvungen att resa till Afghanistan, efter att han fått besked om att hans släktingar där hade problem, lät han praktikanten sköta butiken. Butiksägaren hade inte ekonomiska förutsättningar att stänga butiken under sin frånvaro och hade uppfattat praktikanten som mycket ordentlig.

När butiksägaren kom tillbaka till Sverige kom det dock fram att praktikanten hade sålt smuggelcigaretter i butiken, utan mannens vetskap.

Åtal väcktes mot mannen för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor och olovlig befattning med smuggelgods. Åklagaren yrkade att han skulle betala företagsbot på 75 000 kronor.

Tingsrätten ansåg inte att mannen hade gjort vad som skäligen kunnat krävas av honom för att förebygga brottsligheten men bestämde företagsboten till 30 000 kronor, alltså ett betydligt lägre belopp än vad åklagaren yrkat på.

Domen överklagades sedan av både mannen och åklagaren.

Hovrätten konstaterar nu att åklagaren inte visat på några försvårande omständigheter och fastställer därför tingsrättens dom utan några ändringar.

Ett skiljaktigt hovrättsråd konstaterar att brottsligheten visserligen är av mindre allvarlig karaktär men anser ändå att företagsboten borde uppgå till 50 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En juridisk grundbult är uttrycket ”ignorantia iuris nocet” vilket betyder okunnighet om lagen skadar. Att inte veta om att någonting är brottsligt innebär inte frihet från ansvar för sitt handlande.

 

Foto: TT

Emma Martinsson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB