Polishögskolans kvotering prövas i rätten

Fyra män har med Centrum för rättvisas hjälp stämt Rikspolisstyrelsen för olaglig diskriminering sedan de inte antagits till Polishögskolan. Nu ska den påstådda diskrimineringen för första gång prövas i sak av Stockholms tingsrätt som redan haft muntlig förberedelse i målet.

En fråga som diskuterades under den muntliga förberedelsen var Rikspolisstyrelsens egen rapport från oktober år 2010. Av rapporten framgår att kvotering tillämpats vid antagningen så att exakt 50 procent kvinnor och 50 procent män antogs under vårterminen år 2010. Detta trots att närmare två tredjedelar av de sökande var män och att männen hade bättre resultat på såväl språkprov som fysiska prov, enligt Centrum för rättvisa.

Rikspolisstyrelsen, RPS, menade dock att rapporten inte har någon relevans i målet eftersom den var menad som ett rent internt dokument.

- Mycket tyder på att olaglig diskriminering förekommer vid antagningen till Polishögskolan. Det är bra att antagningsförfarandet nu får prövas ordentligt i domstol, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa och ombud i målet tillsammans med Sebastian Scheiman.

Huvudförhandling i tingsrätten äger rum den 8-9 juni 2015.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kvotering är egentligen ett avsteg från principen om likabehandling som godtas på grund av sitt ändamål om att utjämna befintliga skillnader. Om inte ändamålet är godtagbart är kvoteringen i själva verket diskriminering. Mer om diskriminering kan du läsa på diskrimineringsombudsmannens, DO:s, hemsida >>>

 

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Pontus Lundahl/TT

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB