fbpx
 
3 september, 2014

Utvisning

En utländsk medborgare måste lämna landet. Skälen till det kan vara viss allvarlig brottslig verksamhet, hänsyn till rikes säkerhet, att ...

Läs mer

3 september, 2014

Utsökningsrätt

Reglerna om bland annat verkställighet av domar och andra exekutionstitlar liksom Kronofogdemyndighetens organisation och övriga verksamhet.

Läs mer


3 september, 2014

Utsökning

Tvångsvis uttag av fordringar och dylikt genom exekutiv myndighet.

Läs mer

3 september, 2014

Utslussning

Åtgärder för att underlätta den intagnes anpassning till samhället och för att minska risken för återfall i brott.

Läs mer

3 september, 2014

Utslag

Kronofogdemyndighetens avgörande i mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Läs mer

3 september, 2014

Utskottsbetänkande

Ett eller flera riksdagsutskotts behandling av förslag som lämnats till riksdagen. De förslag som behandlas kan vara propositioner, motioner, ...

Läs mer

3 september, 2014

Utresa

Utlänning passerar ut över gränsen för svenskt territorium.

Läs mer

3 september, 2014

Utredningshäktning

Häktning av den som bara är skäligen misstänkt för brott. Sådan häktning får ske om det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i ...

Läs mer

3 september, 2014

Utpressning

Att genom olaga tvång förmå någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som utsatts ...

Läs mer