fbpx
 
24 mars, 2015

Hedersskuld

Sådan skuld som inte kan drivas in med hjälp av Kronofogden eller domstol, exempelvis spelskulder.

Läs mer

24 mars, 2015

Fredsplikt

Fredsplikt innebär att kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare (arbetstagarorganisationer) inte får vidta eller delta i strejk, ...

Läs mer

24 mars, 2015

Förutsättningsläran

Förutsättningsläran är en relativt omstridd lära, som av vissa jurister inte anses existera. HD och andra domstolar har dock tillämpat den ...

Läs mer

24 mars, 2015

Dygnsvila

Dygnsvila är alla arbetstagares rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24h. I den dygnsvila som alla ...

Läs mer

4 mars, 2015

Lagprövning

En domstol eller annan myndighets möjlighet att pröva gällande lagstiftnings förenlighet med grundlagar och andra rättsordningar som kan ...

Läs mer

4 mars, 2015

Avtalstolkning

Tolkning av ett avtals innebörd. I regel ska tolkningen utgå från parternas vilja när avtalets slöts. För att tolka avtalet kan en rad ...

Läs mer

5 februari, 2015

Gryningsräd

En oanmäld undersökning Konkurrensverket genomför hos företag som de misstänker hämmar den fria konkurrensen, exempelvis genom att dela upp ...

Läs mer

15 januari, 2015

Särskiljningsförmåga

Unikt kännetecken för en särskild vara eller tjänst. Som exempel kan nämnas Löfbergs som innehar rätten till deras särskilda lila färg.

Läs mer


3 september, 2014

Utökad frigång

Under kontrollerade former avtjänar den intagne fängelsestraffet i sin bostad. För att beviljas utökad frigång krävs bland annat att minst ...

Läs mer