fbpx
 
27 januari, 2014

Allmän åklagare

Allmänna åklagare leder förundersökning, beslutar i frågor om tvångsmedel och åtal samt processar i tingsrätt och hovrätt i brottmål. ...

Läs mer

27 januari, 2014

Allmän domstol

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter ...

Läs mer

27 januari, 2014

Absolut åtalsplikt

Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkte, är åklagaren enligt svensk rätt i princip ...

Läs mer


5 januari, 2014

Benefik rättshandling

är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av värde för någon annan. Motsatsen ...

Läs mer

5 januari, 2014

Markrofferi

Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att utan juridisk giltig åtkomst ändå nyttja ...

Läs mer

5 januari, 2014

Abolition

Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd som endast kan beviljas när ...

Läs mer