Radiotjänst backar – felaktiga TV-avgifter återbetalas

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har funnit att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara en TV-mottagare. Innehav av en dator leder därmed inte till att TV-avgift ska betalas. Nu har även Radiotjänst beslutat att att återbetala inbetald radio- och tv-avgift för datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

En TV-mottagare är enligt lagen en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning av TV-program. Den som har en TV-mottagare ska betala TV-avgift.

Sedan SVT i februari 2013 började sända ut sitt schemalagda programutbud på webben, har Radiotjänst tagit ut TV-avgift av den som har en dator med internetuppkoppling.

HFD fastslog förra veckan i en mycket uppmärksammad dom en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av TV-program.

Av avgörande betydelse för domen var, enligt HFD, att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

HFD anförde också att webbsändningar inte är sådana utsändningar som leder till avgiftsskyldighet. För att det ska vara fråga om en utsändning i lagens mening krävs att den är tillgänglig ”utan särskild begäran”. Så är enligt HFD inte fallet när det gäller webbsändningar. Domstolen grundar den bedömningen på vad som följer av yttrandefrihetsgrundlagen.

Nu har Radiotjänst under ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att betala tillbaka felaktiga radio- och tv-avgifter.

–       Vi har analyserat domen noggrant. Vi förstår mer innebörden nu. Det gick väldigt hastigt i fredags då domen kom och medier började höra av sig. Men det är ingen tvekan om att vi är skyldiga att göra den här återbetalningen, säger Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst, till Svt.

Enligt Radiotjänst ska samtliga nya avgiftsbetalare som har rätt till återbetalning få ett brev med instruktioner. Återbetalningen sker med andra ord inte med automatik. Nu kontaktas alla som har börjat betala tv-avgift sedan februari 2013, oavsett om de har dator, surfplatta eller en vanlig tv.

–       Det är över 100 000 personer, där merparten säkert har datorer, men vi kan inte lämna någon exakt siffra, säger Carl-Gustav Johansson.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Har du betalat TV-avgift trots att du inte har ägt en vanlig tv? Då har du rätt att få pengar tillbaka. Om du inte får ett brev av Radiotjänst bör du därför själv kontakta dem för mer information.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*