Mäklare som lämnat ofullständiga uppgifter i objektsbeskrivning varnas

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, meddelar en mäklare i Skåne en varning för att hon bland annat har upprättat en ofullständig objektsbeskrivning. 

En mäklare i Skåne meddelas en varning sedan hon upprättat en ofullständig objektsbeskrivning samt medverkat till en så kallad distanstransaktion utan att vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. I varningen ingår även en erinran för att mäklaren upprättat en ofullständig journal med felaktiga datumangivelser.

I objektsbeskrivningen som resulterade i varningen angav mäklaren att en viss byggnad hade en uppskattad boarea om 180 kvadratmeter och en biarea om 110 kvadratmeter. Till detta skulle, enligt uppgift, förrådskällare och ytor i gårdshus tillkomma.

En besiktningsman ska dock ha ansett att fastigheten hade ”uppvärmd yta” om 378 kvadratmeter.

FMI konstaterar nu att mäklaren har haft tillgång till flera olika uppgifter om byggnadens storlek. I sådana fall ska samtliga uppgifter redovisas, alternativt ska det på annat sätt tydligt klargöras att det finns andra uppgifter än de som har angivits i objektbeskrivningen.

Vidare bör arean inte anges som en cirkauppgift, samt att om cirkauppgift ändå anges bör mäklaren förklara anledningen till detta, samt klargöra vem som gjort uppskattningen ifråga.

När det gäller journalen har mäklaren angett fel datum för fyra noteringar, och anteckningar om elva förhållanden saknas dessutom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mäklare har dubbla lojalitetsplikter, de ska vara lojala mot både köpare och säljare. Om du är missnöjd med hur din mäklare har agerat kan du antingen väcka talan mot mäklaren i allmän domstol (tingsrätten) eller anmäla mäklaren till FMI.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*