9 juli, 2018

Fängelse för man som ljög om sjuksköterskeexamen

Det blir ett fängelsestraff för den man i 40-årsåldern som ljugit om att han haft en sjuksköterskelegitimation i och med att han nu nekats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Mannen dömdes i Hovrätten för Västra Sverige till ett års fängelse för brukande av falsk urkund. Högsta domstolen väljer nu alltså att inte pröva fallet och straffet för mannen står därmed fast.

Ansökte om svensk sjuksköterskelegitimation 

Det var i januari 2013 som en man i 38-årig man ansökte till Socialstyrelsen om att få bli legitimerad sjuksköterska i Sverige. I sin ansökan hade han bifogat dokument för att intyga att han hade tagit en sjuksköterskeexamen i Schweiz och även arbetat där. Mannen hann arbeta på fyra olika ställen i Sverige innan förfalskningen av legitimationen uppdagades. Alla tidigare kollegor vittnar dock om att de märkt att någonting inte stått rätt till med mannen. På sin sista arbetsplats blev mannen avskedad och efter detta väcktes åtal om grov urkundsförfalskning.

Dokumenten förfalskade 

Fallet prövades i Göteborgs tingsrätt. Mannen nekade inte det faktum att dokumenten var förfalskade, men invände han att han inte varit den som förfalskat handlingarna eller skickat in dem till Socialstyrelsen. Enligt mannen hade en person, som han inte ville namnge, varit skyldig honom 1 200 kronor och som ett sätt att återbetala denna skuld hade personen hjälpt honom att få möjlighet att arbeta som sjuksköterska.

Brukande av förfalskad urkund 

Tingsrätten ansåg inte det var säkert att det var mannen i fråga som faktiskt hade skapat den förfalskade urkunden och mannen friades därför från åtalspunkterna om urkundsförfalskning. Det ansågs däremot bevisat att mannen i fråga hade använt sig av den falska urkunden och på så sätt fått arbete som sjuksköterska. Brottet bedömdes som särskilt allvarligt eftersom det enligt tingsrätten kunde ha skadat förtroendet för vården. Det faktum att patientsäkerheten äventyras när obehöriga personer arbetar inom vården bidrog till domstolens bedömning att brottet var ”extra allvarligt”. Tingsrätten dömde därför mannen till ett års fängelse för brukande av förfalskad urkund.

Nekat prövningstillstånd i Högsta domstolen

I Hovrätten för Västra Sverige gick domstolen på samma linje som tingsrätten och fastslog domen. Mannen försökte efter denna dom överklaga till Högsta domstolen, HD. HD nekade dock prövningstillstånd – innebärande att hovrättens dom står fast.

Vad innebär det när Högsta domstolen nekar prövningstillstånd?

Högsta domstolen är den högsta av de nationella instanserna och för att domstolen ska pröva ett överklagande måste det få prövningstillstånd. Som huvudregel lämnas prövningstillstånd bara om det anses vara av vikt för rättstillämpningen. Högsta domstolen har en vägledande roll för underinstanserna och när hovrätten och tingsrätten dömer ser de ofta till hur Högsta domstolen tidigare har dömt i liknande fall. Detta kallas att Högsta domstolens domar är prejudicerande för övriga rättstillämpare. Högsta domstolen meddelar bara prövningstillstånd när sådana tidigare avgöranden saknas eller när det finns synnerliga skäl till en prövning exempelvis om det förekommit ett grovt rättegångsfel vid målets handläggning i hovrätten som har påverkat utgången i målet.

 

Hovrätten för Västra Sverige Mål Nr B 5251-17, Högsta domstolen Beslut nr B 2356-18

Foto: Claudio Bresciani/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se