18 juni, 2018

Ett års fängelse för mamma som kört på dotters pojkvän

En mamma som kört på sin dotters dåvarande pojkvän med bil döms i Malmö tingsrätt till ett års fängelse. Mamman har hävdat att pojkvännen självmant hoppat upp på motorhuven för att hota och skada hennes dotter. Tingsrätten anser dock att hennes historia är osannolik och dömer henne för grov misshandel.

Det var i juni 2016 som den aktuella händelsen utspelade sig vid Malmö centralstation. Mamman och hennes dotter blev oense med den dåvarande pojkvännen. Efter en stunds grälande hade mamman och dottern valt att lämna platsen med bil för att åka och handla. Pojkvännen hade då följt efter till fots och dykt upp igen i samband med att mamman skulle parkera. Därefter går historierna isär för vad som egentligen inträffade på parkeringen, men klart är att pojkvännen på något sätt hamnat på bilens motorhuv. Han fick i samband med detta lindriga skador.

Mamman påstår att pojkvännen hoppat upp på bilen

Enligt åtalet har mamman tagit sikte på pojkvännen och med flit kört på honom. I Malmö tingsrätt hävdade mamman dock att pojkvännen självmant hoppat upp på motorhuven. Enligt henne hade hon inte sett att pojkvännen var i närheten och det ska ha kommit som en ”chock” när hon såg honom på motorhuven. Pojkvännen ska ha lagt sig över rutan, skrikit och hotat dottern till livet. Han ska dessutom enligt mamman ha fått in sin hand genom den öppna fönsterrutan och dragit dottern i håret. Mamman påstår att hon därefter kört in mot trottoaren och att pojkvännen då ramlat av motorhuven och sprungit sin väg.

Vittnen såg mamman accelerera 

Pojkvännen och vittnen på platsen har dock en annan syn på det som inträffade. Två personer som var på plats vittnar om att det såg ut som att mamman upptäckt pojkvännen och då styrt bilen mot honom och accelererat. Det enda pojkvännen kunde göra för att skydda sig mot att bli påkörd har enligt vittnena varit att kasta sig upp på motorhuven.

Mammans förklaring lämnas utan avseende 

Tingsrätten anser att mammans beskrivning av händelsen ”beskriver ett närmast omöjligt agerande” från pojkvännens sida. Att hoppa upp på en bil som är i rörelse och samtidigt lyckas dra en passagerare i håret är enligt tingsrätten så osannolikt att mammans förklaring helt ska lämnas utan avseende. Tingsrätten går därför på ögonvittnenas beskrivning av händelseförloppet och anser att mammans agerande ska bedömas som misshandel. Tingsrätten bedömer att misshandeln ska bedömas som grov då bilen ska betraktas som ”ett livsfarligt verktyg” i sammanhanget. Det fanns alltså vid påkörningen risker för allvarliga följdskador. Straffet bestäms till ett års fängelse – vilket är det lägsta fängelsestraffet som kan utdömas för grov misshandel.

 

Malmö tingsrätt mål nr: B 5559-16

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se