Dödsbo förlorar skadeståndstvist

Tingsrätten ger en man rätt till ersättning för renoveringsarbete som han utfört på en fastighet som han köpt, men sedan förlorat genom en klandertalan. Mannen har också rätt till ersättning för den värdeökning som hans investering i fastigheten har medfört, enligt rätten.

En man köpte en fastighet av ett dödsbo år 1998. Fastighetens underhåll var då kraftigt eftersatt och den hade mycket stora renoveringsbehov. Efter tillträdet av fastigheten hade mannen påbörjat ett omfattande renoveringsarbete.

Ett par månader senare väckte en av dödsbodelägarna talan om klander mot fastighetsköpet.

Hovrätten biföll klandertalan år 2002, och dödsboet blev i och med detta återigen ägare till fastigheten. Mannen kom dock att bo kvar efter en överenskommelse med dödsboets boutredningsman, och fortsatte renoveringsarbetet på fastigheten.

Mannen väckte senare talan mot dödsboet och yrkade återbetalning av köpeskillingen från 1998 plus ersättning för det renoveringsarbete han lagt ner på fastigheten och ersättning för fastighetens värdeökning sedan 1998.

Dödsboet gick med på att betala tillbaka köpeskillingen, men hävdade att den kunde kvittas mot fordringar som dödsboet hade mot mannen för bostadsförmån, eftersom han haft nytta av att bo kvar på fastigheten.

Tingsrätten bifaller nu i stort sett hela mannens talan.

Mannen tilldöms ersättning för renoveringsarbete som utförts även efter att han fick kännedom om dödsboets klandertalan. Arbetet hade påbörjats innan han delgivits talan, och det hade inte varit möjligt att avbryta ett så omfattande arbete utan att fastigheten skadades eller minskade i värde. Han hade dessutom haft god anledning att anta att klandertalan skulle ogillas, enligt domstolen.

Rätten anser också att mannen har rätt till skadestånd för den värdeökning som hans investering i fastigheten har medfört, motsvarande kostnaderna för renoveringen.

Dödsboets yrkande om att köpeskillingen kunde kvittas eftersom mannen fått bo kvar i fastigheten avslås. Rätten menar mannen dödsboet har inte rätt till ytterligare ersättning för den nytta mannen haft av att bo kvar på fastigheten eftersom han svarat för fastighetens underhåll och driftskostnader och dessutom betalat hyra sedan 2013.

Dödsboet ska därför nu betala totalt drygt tio miljoner kronor till mannen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det ska dock förtydligas att det inte finns någonting som heter arvsskuld. Dödsboet är en egen juridisk person och svarar därför för sina egna handlingar.

 

Foto: TT

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*