18 juni, 2018

CBD-olja inte narkotika – man frias för rattfylla trots intag av cannabispreparat

Hovrätten för västra Sverige friar en man som tidigare dömts i Vänersborgs tingsrätt för rattfylla. Mannen – som haft THC i blodet, samma ämne som cannabispreparat innehåller – erkände att han använt så kallad CBD-olja och att den haft en ”lugnande verkan” på honom. Oljan i sig är dock inte olaglig och THC är en ”ofrånkomlig biprodukt” av framställningen av oljan. Hovrätten anser därför, till skillnad från tingsrätten, att mannen inte kan fällas för rattfylla.

Mannen stoppades med THC i blodet

Det var i april 2017 som mannen hade stoppats av polis när han körde bil. Provtagning visade på att mannen hade THC i blodet som är det verksamma ämnet i cannabispreparat. Mannen åtalades i Vänersborgs tingsrätt för ringa narkotikabrott och rattfylla. Mannen förklarade att han hade THC i blodet då han hade använt CBD-olja, som framställs ur industrihampa. Mannen invände vidare att industrihampa inte är narkotikaklassat och att han därför inte skulle fällas för brott. Tingsrätten bedömde dock att oljan skulle anses som narkotikaklassad och fällde därför mannen. Anledningen till detta var att framställningen av oljan föll in under ”beredning av psykotropa ämnen”. Bereds så kallade psykotropa ämnen på ett visst sätt innebär det att de ska narkotikaklassas.

Vissa omständigheter talar för narkotikaklassning

Hovrätten för Västra Sverige håller dock inte med tingsrätten, utan friar mannen. Hovrätten instämmer visserligen i att hampa omfattas av de ämnen som klassas som psykotropa. Dock finns det i EU-förordningar undantag för hampa som framställts på laglig väg. Detta innebär att sådan hampa som det varit fråga om i detta fall inte ska narkotikaklassas. Hovrätten konstaterar att undantaget visserligen bara gäller växten och således inte blandningar där den ingår, vilket i och för sig talar för att oljan kan anses som narkotika. Vid framställningen av CBD-olja finns det dock inget syfte att oljan ska få en hög koncentration av THC, det är bara en ”ofrånkomlig biprodukt”. Vid ett så oklart rättsläge skulle en fällande dom strida mot den grundlagsstadgade legalitetsprincipen anser hovrätten – och mannen frias därför.

Vad innebär legalitetsprincipen?

Legalitetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssamhället. Principen innebär att all makt från det allmänna måste utövas under lagarna. Det går således inte att bli dömd för ett brott om det inte är tydligt för den enskilde att handlingen är brottslig. Alla straff som domstolar dömer ut måste därför ha förankring i lag. Utan legalitetsprincipen finns risk för maktmissbruk. För att utgången ska ha kunnat bli en annan krävs att preparatet narkotikaklassas.

 

Hovrätten för Västra Sverige Mål Nr B 4949-17

Foto: Christine Olsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Amalia Stenberg

Amalia.stenberg@alltomjuridik.se