23 april, 2018

WEB_INRIKES

STOCKHOLM 2016-04-14
Svenska hushåll lånar allt mer i förhållande till sina inkomster. Trots det har de överlag tillräckliga marginaler för att klara sina betalningar. Det är en av slutsatserna i årets bolåneundersökning som presenteras av Finansinspektionen på torsdagen.
Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10040