29 augusti, 2023

Därför är det viktigt att ditt företag har en AI-policy

AI:s snabba framsteg har resulterat i att många företag inte hunnit sätta upp regler och policys kring användningen av tekniken. Det handlar till exempel om vilka tjänster som är tillåtna, vad som händer om personal matar in företagskänslig information, upphovsrättsliga frågor eller om information används felaktigt. Vad blir egentligen konsekvenserna vid sådana överträdelser?

Användningen av AI har ökat kraftigt och har blivit ett essentiellt verktyg för många verksamheter. Och det finns oändligt många områden där AI-teknik kan effektivisera, utveckla och förbättra processer, produkter, tjänster och kreativt skapande.
– AI-tekniken är fantastisk på många sätt, men vi ska vara medvetna om att det finns en del risker förknippade med tekniken säger, Maria Bengtson, chefsjurist på Allt om Juridik. Exempelvis är det viktigt att fundera på hur vi ska förhålla oss till företagskänslig information, hur säkert är det att mata in det i ett AI-verktyg? Eller om vi använder texter och bilder som genereras av AI, vad gäller upphovsrättsmässigt då? Det finns många exempel på där användningen kan ge upphov till juridiska frågor.

Ännu finns ingen förordning som reglerar användningen och utvecklingen av olika AI-system, men det är på gång.
– EU-kommissionen har lagt fram ett förslag där AI-system ska analyseras och klassificeras utifrån vilken risk den utgör för användare, säger Maria Bengtson. Kortfattat är syftet med förordningen att AI-system som används inom EU ska vara säkra, transparanta, spårbara, icke-diskriminerande och miljövänliga. Förordningen förväntas träda i kraft vid årsskiftet.

– Men oavsett exakt hur förordningen formuleras är det viktigt att företag har koll på hur AI ska användas inom företaget, säger Maria Bengtson.

Vill du ha hjälp med AI-policys för ditt företag? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.