22 december, 2022

Checklista – för dig som precis startat eget företag

Har du precis startat upp ditt eget företag? Grattis! Det är både roligt och spännande att förverkliga sin dröm om att bli egen. Här får du en checklista på vad du bör ha koll på i starten av företagandet.

1. Se till att ha en företagsförsäkring
Det är viktigt att teckna en företagsförsäkring. Det ger en trygghet om något oförutsett skulle drabba företaget i form av t.ex. skador, inbrott, avbrott eller om du blir skadeståndsskyldig. Se till att företagsförsäkringen innefattar ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolagen erbjuder oftast branschanpassade företagsförsäkringar.

2. Skaffa en F-skattesedel
Du måste ansöka om och få F-skattsedel. Du ansöker om godkännande för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.

Vid ansökan kommer du att få ge en prognos gällande din omsättning för det första verksamhetsåret. Gör en realistisk bedömning så att F-skatten inte blir för hög eftersom likviditeten kan vara ansträngd innan verksamheten kommit igång ordentligt.

3. Registrera företaget för moms
När du ska bedriva verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms, ska du vara momsregistrerad. Anmälan görs hos Skatteverket.

I din anmälan ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar ha i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du tänker använda.

4. Registrera dig som arbetsgivare
Om du ska anställa personal eller om du själv tänker ta ut lön i bolaget ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Det gör du via verksamt.se. Varje månad ska du sedan redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket.

5. Var tydlig med din affärsidé och gör en affärsplan
Var tydlig med din affärsidé och gör en affärsplan.

Ett gediget förarbete kommer att löna sig. Du ska också precisera dina och företagets mål – på både lång och kort sikt.

6. Analysera eventuellt behov av redovisningskonsult
Det är viktigt att följa de regler som gäller för bokföring. Ska du själv bokföra? Kan du bokföring? Gå kurser och förkovra dig. Om du känner att varken kompetens eller tid finns – anlita hjälp! En redovisningskonsult kan vara en ovärderlig tillgång för att ha koll på ekonomin och ha någon att bolla ekonomiska frågor med.

7. Se över om du behöver en revisor
De flesta nybildade och små aktiebolag väljer att inte ha revisor. Det tycker jag är olyckligt. Jag skulle säga att det är extra viktigt att ha en revisor redan vid nystart – som kan lotsa dig i den djungel av finansiella regler som finns för företagare. Att dessutom få ett kvitto i form av en ren revisionsberättelse är, vill jag påstå, en konkurrensfördel.

Bedriver du en liten verksamhet och har god kunskap i redovisning eller har kompetent bokföringshjälp – ja, då kanske det inte är alldeles nödvändigt att utse en revisor men se revisorn som en tillgång inte en belastning.

Större företag är skyldiga att ha en kvalificerad revisor.

8. Upprätta en budget – följ upp
Det är superviktigt att sätta sig ned som företagare och budgetera för året och löpande följa upp budgeten, justera den med prognoser för att verkligen ha koll på ekonomin i realtid.

9. Planera dina marknadsföringsaktiviteter
Hur vill du nå ut till potentiella kunder? Ska du annonsera, synas i sociala medier, göra PR? Ska du ha en Hemsida? Ska du Annonsera? Nätverka? Gör en plan, verkställ den och följ sedan upp och utvärdera.

10. Upprätta avtal mallar
Upprätta avtalsmallar och allmänna villkor som passar just din verksamhet.

Skapa en mall för dina fakturor och offerter där alla uppgifter finns som krävs.

Ska du anställa? – Upprätta i så fall anställningsavtalsmallar, personalhandbok, personalpolicys. Sätt upp rutiner och dokumentera hur du ska efterleva reglerna mot penningtvätt och GDPR-reglerna.

__________________________________

Författare: Maria Bengtson, Allt om Juridik

__________________________________

Testa våra juridiska tjänster

Osäker på om du uppfyller alla legala krav? Inga problem – vi hjälper dig! Vi erbjuder tjänster både för dig som precis kommit igång eller som inte riktigt har startat än. Dessutom kan vi ge dig kostnadsfri konsultation.

Få hjälp med juridiken