Ägarbyte motiverade nekat omställningsstöd

Skatteverket får stöd av kammarrätten att neka och begära återbetalning av omställningsstöd trots minskad omsättning. Anledningen var att minskningen inte endast berodde på pandemin, utan även ett ägarbyte.

Ett vård- och omsorgsbolag ansökte om omställningsstöd för 2020. Företag vars nettoomsättning har minskat väsentligt jämfört med motsvarande månader 2019, alltså innan coronapandemin, kan få omställningsstöd. Den minskade nettoomsättningen ska i princip endast vara en konsekvens av pandemin. Bolaget fick stödet för den minskade omsättningen under våren 2020, men inget stöd för sommarmånaderna 2020.

Enligt Skatteverket, som beslutar om stödet, uppfyllde inte bolaget kraven för att få stödet. Det är den som ansöker om stödet som ska bevisa att kraven är uppfyllda. Skatteverket ska istället bevisa att ett företag är återbetalningsskyldigt för omställningsstöd som redan har betalats ut.

Under hösten 2019 bytte bolaget ägare och verksamheten startade upp på nytt genom att bl.a. anställa ny personal, marknadsföra bolagets tjänster samt skapa förtroende hos uppdragsgivare. Den nya ägaren fick även invänta tillstånd för att bedriva verksamheten och under tiden slutade personal, även klienter blev utskrivna.

Förvaltningsrätten och kammarrätten gör samma bedömning som Skatteverket i fallet. Pandemin påverkade säkert bolaget, men den minskade omsättningen berodde på andra saker än enbart pandemin. Domstolarna anser också att behovet av omsorgsverksamhet inte heller var något som minskade särskilt mycket under pandemin. Med bakgrund av ovan hade Skatteverket rätt att neka stödet samt kräva återbetalning för det redan beviljade stödet.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Kenny Bengtsson / SvD

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*