24 oktober, 2014

Man färdades tre kilometer på polisbils motorhuv

En polisman dömdes i juni förra året för att ha kört drygt tre kilometer med en demonstrant på motorhuven. I likhet med tingsrätten anser nu hovrätten att den 34-årige mannen ska dömas till böter för att inte ha flyttat sig ur vägen.

I augusti år 2012 under ett tumult som uppstod i samband med en avhysning av en person från Migrationsverkets förvaringsenhet hamnade demonstranter på en polisbils motorhuv. Med en av dem fastklamrad på polisbilen körde sedan föraren en sträcka på drygt tre kilometer.

Tingsrätten dömde polisen som kört bilen för framkallande av fara för annan till villkorlig dom och böter. Detta eftersom han genom sitt agerande hade utsatt demonstranten för livsfara eller fara för svår kroppsskada.

Senare åtalades även demonstranten för ohörsamhet mot ordningsmakten. Demonstranten invände att han inte hade sett eller hört någon befallning från polisen att avlägsna sig eller flytta sig.

Tingsrätten konstaterade att flera vittnen berättat att polismannen gjort tydliga gester och handrörelser för att få folkmassan, inklusive den tilltalade demonstranten, att skingra sig så att han kunde fullfölja färden. Det var också enligt rätten klarlagt att flera personer lämnat bilen fri väg och även att två av de personer som till en början befann sig tillsammans med demonstranten på motorhuven lämnat bilen innan färden fortsatt.

Att demonstranten, som han själv påstått, skulle ha kastats upp på motorhuven på grund av polismannens körsätt och att han utan eget vållande hamnat på motorhuven framstod enligt tingsrätten som en ren efterhandskonstruktion.

Enligt domstolen kunde demonstranten heller inte ha undgått polismannens handrörelser att lämna bilen eftersom han befunnit sig direkt framför och mycket nära polisen. Han dömdes därför enligt åtalet. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 70 kronor.

Hovrätten konstaterar nu att demonstranten, enligt egna uppgifter, inte fick några skador. Hovrätten anser att det är mycket osannolikt att en person kan bli påkörd av en bil i hög hastighet och hamna på motorhuven utan att orsakas några skador.

Det har heller inte framkommit att någon av de andra två personerna som befunnit sig på bilen ska ha orsakats någon skada. Bland annat dessa omständigheter gör att hovrätten drar slutsatsen att bilen körts i långsam hastighet och att demonstranten lagt sig på bilen.

Hovrätten finner även att mannen har deltagit i en folksamling som stört den allmänna ordningen och han har underlåtit att lyda en ordningshållande befallning. Han ska därför dömas för brottet och tingsrättens domslut fastställs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Ofta bedöms brott hårdare om de begås mot en polisman än om de begås mot en vanlig privatperson eftersom gärningen då utgör ett brott både mot en privatperson och gentemot staten – vilket är bra att ha i åtanke när man läser den aktuella domen.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se