24 oktober, 2014

Kastade brandslang överbord

En 29-årig man från Örebro län som slängt en brandslang överbord från ett kryssningsfartyg döms nu till villkorlig dom och samhällstjänst för sjöfartssabotage.

En 29-årig man från Laxå i Örebro län åtalades för sjöfartssabotage. Enligt åtalet skulle han, när han befann sig på ett svenskregistrerat kryssningsfartyg som gick mellan Sverige och Finland, ha tagit ut en brandslang från ett skåp och slängt den överbord.

Mannen bestred ansvar för brott med invändningen att hans agerande inte varit ägnat att framkalla fara för säkerheten för fartyget.

Mannen berättade att han på natten hade fått panik eftersom han trott att fartyget höll på att sjunka och då dragit loss brandslangen för att kunna fira ner sig till vattnet. Panikreaktionen trodde mannen kom av att han hade blivit drogad.

Tingsrätten konstaterar nu att fartygets vakthavande styrman, som vittnat i målet, uppgett att om en brand vid samma tillfälle hade uppstått skulle personalen ha varit tvungen att hämta brandsläckningsutrustning från en plats längre bort. Med anledning av hur oberäkneliga brandförlopp kan vara och att redan en mycket kort tids fördröjning med släckningsarbetet kan få stora konsekvenser anser rätten att mannens agerande varit ägnat att framkalla fara för säkerheten för fartyget. Rätten ansåg också att mannen måste ha känt till dessa omständigheter.

Tingsrätten konstaterar också att mannen uppgett att det inte fanns någon särskild anledning för någon att lura på honom droger och han inte heller kunnat beskriva när, hur och i vilket sammanhang detta skulle ha kunnat ske.

Enligt rätten framstår det som mycket osannolikt att någon okänd person skulle ha drogat honom utan hans vetskap och utan att få betalt. Hans invändning lämnas därför utan avseende och han döms enligt åtalet.

Påföljden bestäms till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är sällan framgångsrikt att skylla sitt agerande på ett intag av alkohol eller droger, då det i sig inte medför befrielse från ansvar.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se