Morddömd beviljas resning efter åtta år i fängelse

Högsta Domstolen, HD, har beslutat att ett mordfall som avgjordes i hovrätten år 2010 ska omprövas. Den 62-åriga man som hittills avtjänat åtta år i fängelse för mordet har hela tiden nekat till ansvar. Nu anser HD att det tillkommit nya omständigheter som kan tala för att mordet i själva verket varit en olycka.

Händelsen som 62-åringen dömts för utspelade sig i december 2009. En vän till 62-åringen hittas då död i sitt badkar. 62-åringen ska i samband med dödsfallet ha befunnit sig i lägenheten. 62-åringen åtalades för händelsen och dömdes senare för mord i både tingsrätten och hovrätten. En rättsläkare vittnade om att det inte säkert gått att fastställa vad vännen dött av, men att flera tecken pekade på att han hade drunknat.

Hovrätten ansåg att sannolikheten för att mannen skulle ha drunknat av misstag i det närmaste var obefintlig eftersom badkaret var så pass litet. Man drog därför slutsatsen att någon med avsikt måste ha hållit ned mannen under vatten så att han drunknat. Den 62-åriga mannen nekade till ansvar, men dömdes trots det till 15 års fängelse för mord.

Pekar på olycksfall och alternativa dödsorsaker

Mannen ansökte om resning hos Högsta domstolen, HD. Han åberopade i sin ansökan ett sakkunnigutlåtande med nya vetenskapliga rön samt film och fotografier från en ny rekonstruktion av händelsen.

HD anser att rekonstruktionen av händelsen lämnar utrymme för att vännens näsa och mun faktiskt kunnat hamna under vattenytan - utan någon annan persons inblandning. HD konstaterar även att det funnits flera betänkligheter kring fallet, bland annat att det aldrig genomförts någon brottsplatsundersökning. HD anser därför att det sammantaget finns skäl att pröva fallet på nytt och beviljar därmed resningsansökan. Hovrätten ska därför återigen pröva om den 62-åriga mannen kan hållas ansvarig för mord.

Foto: Sofia Tanaka/TT

Målnummer: Ö 4066-17

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Print Friendly

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Trygg Juridik Certifikat

  • För att göra det lättare att välja vilken leverantör man ska samarbeta med så har Allt om Juridik instiftat certifikatet "Trygg Juridik".

    Vi är en del av Sveriges ledande organisation på juridisk information sedan 1992 och vi certifierar från och med 2016 företag som ser seriöst på den juridiska aspekten av sitt företagande. Ingen vill ha juridiska problem och genom att samarbeta med företag som är certifierade så minskar du helt enkelt risken att hamna i oönskade problem.
Läs mer »

Trygghetspaketet

  • Som trygghetskund har du tillgång till ett års juridisk support och vägledning från vår Legal Support. Du får tillgång till våra hjälpmedel och guider som ger dig verktygen att själv förstå juridiken och undvika att göra fel. Bli ett modernt, proaktivt företag – välkommen till Trygghetspaketet.
Läs mer »

Juridisk ordlista

  • Abolition Efterskänkande av eventuellt straff redan innan åtal väckts eller dom avkunnats, i motsats till nåd … Läs mer »
  • Markrofferi Avser att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder tillskansa sig äganderätt till mark eller att u… Läs mer »
  • Benefik rättshandling är en juridisk term som innebär att någon utan krav på motprestation lovar eller fullgör något av vä… Läs mer »
Läs mer »
Om Trygghetspaketet: "Precis det svar vi behövde för att känna oss säkra på hur vi kan gå vidare."
Tibi Fastigheter AB